Szkolenia z Kwiecień, 2015

Pierwsza pomoc – SZKOLENIE DEDYKOWANE KRAKÓW

Pracodawca zobowiązany jest do włożenia dużego wysiłku w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i zapewnienia pracownikowi powrotu do domu w zdrowiu. Niemniej jednak, obowiązkiem pracownika jest bycie gotowym na wystąpienie zdarzenia wypadkowego oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi. Narażenie na różne zagrożenia, takie jak chemikalia, zagrożenia fizyczne, ogień, elektryczność, zobowiązuje do niesienia szybkiej i fachowej pomocy poszkodowanemu, co staje się ważnym zadaniem, na które musimy być gotowi każdego dnia. Szkolenie prowadzone jest przez RATOWNIKA MEDYCZNEGO. Pracodawca powinien wyznaczyć i przeszkolić pracowników, aby potrafili udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, gdy zajdzie taka potrzeba.

Cel szkolenia:

 • Przeszkolenie pracowników w celu udzielania pierwszej pomocy do czasu przybycia pogotowia ratunkowego.

Treść szkolenia:

 • Postępowanie z pracownikiem w razie wypadku ? podstawowe czynności zabezpieczające.
 • Resuscytacja krążeniowo ? oddechowa.
 • Urazy głowy.
 • Krwotoki.
 • Utrata przytomności.
 • Złamania, zranienia, oparzenia.
 • Urazy klatki piersiowej, szczęki.
 • Poparzenia chemiczne.
Uwaga ! ? Jeśli szkolenie organizowane jest jako dedykowane dla organizacji, bardzo dokładnie omawiane są przypadki urazów, będących skutkiem najczęściej występujących w organizacji wypadków.

Procedura szkolenia:

 • Szkolenie jest kombinacją wykładów z praktycznymi pokazami oraz ćwiczeniami odbywanymi przez pojedynczych pracowników i w parach. Szkolenie prowadzone jest przez ratowników medycznych z użyciem manekinów.

Kurs przeznaczony dla:

 • Pracownicy, kierownicy i osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania szkolenia:

 • 4 godziny

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

 • 10 osób

CENA:

GRUPA do 10 OSÓB: 1000zł + VAT Szkolenia otwarte:100zł +Vat/osoba POPROŚ O OFERTĘ DLA SWOJEJ FIRMY: edyta.knapik@qes.pl

Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP e-learning

Szkolenie wymagane przez polskie prawo, organizowane wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem pracowników służb BHP. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy .

Szkolenie zorganizowane w formie e-learningowej, bez terminów, ZACZNIJ JUŻ DZIŚ

Po zakończeniu szkolenia wystawiane są zaświadczenia. Szkolenie jest ważne 5 lat.

KOSZT SZKOLENIA: 300zł brutto/osoba

Zainteresowany? Zadzwoń lub napisz i zapisz się już dziś Tel: 12 3450411 lub edyta.knapik@qes.pl

zgloszenie E LEARNING-klienci indywidualni

zgloszenie na szkolenie i egzamin bhp GRUPA