Szkolenia z Luty, 2018

Doskonalenie kompetencji pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001/14001 oraz 18001 27-28.2. Kraków

Nasze szkolenie doskonali umiejętności pełnomocników systemów zarządzania wg nowych norm OHSAS 18001 ,ISO 9001, czy ISO 14001. Uczestnicy szkolenia ugruntowują wiedzę w zakresie wymagań systemów zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwem pracy opartych o wymagania norm: ISO 9001 , ISO 14001 PN-N-18001,najważniejszych elementów funkcjonowania tych systemów a w szczególności: Dodatkowo, w trakcie szkolenia omawiamy konkretne procedury systemowe funkcjonujące w organizacji, przez co przenosimy wymagania norm na stosowanie ich w praktyce. Istotnym elementem szkolenia są również ćwiczenia praktyczne, podczas których audytorzy opisują niezgodności w konkretnych sytuacjach oraz starają się zidentyfikować właściwe działania korygujące i zapobiegawcze. Cele szkolenia: Ugruntowanie, podniesienie kompetencji pełnomocnika zintegrowanego systemu zarzadzania (jakość + środowisko + bezpieczeństwo) CENNIK: GRUPA: 4000zł netto/dzień szkoleniowy INDYWIDUALNIE: 600zł netto/osoba Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015

Audyt behawioralny – Warsztaty „Tworzenie kultury bezpiecznych zachowań” 21-02-2018 Kraków

Audyt behawioralny,  Warsztaty ?Tworzenie kultury bezpiecznych zachowań? dedykowane dla osób, które prowadzić będą obserwację zachowań. Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej ( zagadki, quizy, przykłady, ćwiczenia). Szkolenie prowadzi zawodowy Audytor wiodący oraz wieloletni pełnomocnik systemów zarządzania, ekspert UE w ocenie rozwoju poziomu bezpieczeństwa w różnych gałęziach przemysłu , oceniający i wdrażający pogramy poprawy kultury bezpieczeństwa. Szkolenie trwa 8 godzin. Po zakończonym szkoleniu wystawiane są certyfikaty uczestnictwa.

Cele szkolenia:

  • Przedstawienie uczestnikom technik obserwacji pracowników, identyfikacji przekonań prowadzących do niebezpiecznych zachowań, sposobów motywowania pracowników.

Treść Szkolenia:

    • W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w organizacji, poprzez prezentację narzędzi za pomocą których możemy zmienić postawy pracowników, a co za tym idzie ? ich zachowania. Omawiane są również następujące tematy: Co to jest BBS? Rola menadżerów w budowaniu kultury bezpieczeństwa. Jak budować kulturę bezpieczeństwa. Ocena postaw uczestników w sytuacjach niebezpiecznych. Rozwój kultury bezpieczeństwa. Próba oceny poziomu rozwoju kultury bezpieczeństwa w organizacji. Obserwacje behawioralne. Komunikacja empatyczna. Teoria Burkharda, style komunikacji Brounstein?a i wiele innych.
Czas trwania 16 godzin Cena: Grupa: 3500zł netto/dzień szkoleniowy (max 15 osób) CZYTAJ WIECEJ …