Szkolenia z Marzec, 2019

28-29.03 Szczecin Szkolenie SCC

Szkolenie SCC przeznaczone jest dla osób podejmujących pracę na terenie Niemiec, Holandii, Belgii, tam, gdzie zleceniodawcy tego wymagają. Szkolenie SCC przeznaczone jest dla pracowników dozoru (dokument 017) oraz pracowników wykonujących pracę (dokument 018).
Wybrane szkolenie trwa 2 dni (dla osób nie spełniających warunków dotyczących odpowiednie wykształcenia i stażu pracy na terenie Niemiec). Organizujemy też szkolenia jednodniowe dla osób spełniających warunki. Więcej na temat warunków dopuszczenia do egzaminu można przeczytać tutaj: CZYTAJ

Po zakończonym szkoleniu przeprowadzany jest egzamin -40 pytań dla pracowników (28 odpowiedzi musi być pozytywnych) oraz 70 pytań dla dozoru ( 49 odpowiedzi musi być pozytywnych). Egzamin przeprowadza egzaminator jednostki egzaminacyjnej akredytowanej w DaaKs. Certyfikat jest ważny 10 lat. Certyfikat jest wydawany przez jednostkę egzaminacyjną w ciągu 5 dni roboczych od egzaminu.
Wyniki egzaminu są znane następnego dnia roboczego po egzaminie tel: 12 345 04 11. Coś jeszcze? zdawalność utrzymuje sie na niezmiennym poziomie 99%. Zapraszamy. Wiemy ze robimy to sprawnie i najbardziej profesjonalnie. Nasi wykładowcy stale pracują na budowach zagranicznych. Bez stresu.

Zapisz się na szkolenie…

26-27.03 Warszawa Szkolenie SCC

Szkolenie SCC przeznaczone jest dla osób podejmujących pracę na terenie Niemiec, Holandii, Belgii, tam, gdzie zleceniodawcy tego wymagają. Szkolenie SCC przeznaczone jest dla pracowników dozoru (dokument 017) oraz pracowników wykonujących pracę (dokument 018).
Wybrane szkolenie trwa 2 dni (dla osób nie spełniających warunków dotyczących odpowiednie wykształcenia i stażu pracy na terenie Niemiec). Organizujemy też szkolenia jednodniowe dla osób spełniających warunki. Więcej na temat warunków dopuszczenia do egzaminu można przeczytać tutaj: CZYTAJ

Po zakończonym szkoleniu przeprowadzany jest egzamin -40 pytań dla pracowników (28 odpowiedzi musi być pozytywnych) oraz 70 pytań dla dozoru ( 49 odpowiedzi musi być pozytywnych). Egzamin przeprowadza egzaminator jednostki egzaminacyjnej akredytowanej w DaaKs. Certyfikat jest ważny 10 lat. Certyfikat jest wydawany przez jednostkę egzaminacyjną w ciągu 5 dni roboczych od egzaminu.
Wyniki egzaminu są znane następnego dnia roboczego po egzaminie tel: 12 345 04 11. Coś jeszcze? zdawalność utrzymuje sie na niezmiennym poziomie 99%. Zapraszamy. Wiemy ze robimy to sprawnie i najbardziej profesjonalnie. Nasi wykładowcy stale pracują na budowach zagranicznych. Bez stresu.

Zapisz się na szkolenie…

Ocena Ryzyka Zawodowego Warsztaty z Oceny 12.03 Kraków

Intencją szkolenia jest w przekazanie informacji w temacie systemów bezpieczeństwa maszyn, które są aktualnie eksploatowane oraz zasady zabezpieczania maszyn przed spowodowaniem urazu. Głównym celem jest redukcja liczby zagrożeń w środowisku pracy oraz wzrost świadomości pracowników.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie informacji o typach maszyn i zasadach bezpieczeństwa oraz rodzajach stosowanych zabezpieczeń. Zdobycie przez uczestników umiejętności identyfikacji zagrożeń stwarzanych przez maszyny. Drugi dzień ? warsztaty z praktyczną oceną zgodności w zakresie minimalnych wymagań.

Treść szkolenia:

Część 1: Teoria – I dzień
 • Wymagania prawne dotyczące osłon maszyn oraz zabezpieczeń. Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn. Listy kontrolne.
 • Typy systemów mechanicznych oraz mechanizmów w maszynach, które wymagają zastosowania osłon. Typowe zagrożenia.
 • Wymagane właściwości osłon i zabezpieczeń maszyn oraz wymagane sposoby montowania osłon.
 • Alternatywne zabezpieczenia maszyn, automatyczne systemy zabezpieczeń.
 • Obowiązek prac konserwacyjnych, LOTO (lock out/tagout).
 • Analiza wypadków w pracy podczas obsługi maszyn oraz możliwe rozwiązania techniczne w celu zapobieżenia ich ponownemu wystąpieniu.
Część 2: Praktyczna ? II dzień
 • AUDYT maszyny, analiza miejsc problematycznych i źródeł zagrożeń w stosowanych urządzeniach, przeprowadzenie dyskusji oraz wniesienie możliwych rozwiązań. Uczestnicy szkolenia dokonują w praktyce oceny zgodności z minimalnymi/ zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dla maszyn.
Sposób prowadzenia szkolenia :
 • Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego. Szkolenia organizowane jako interaktywne ? wykład, dyskusja, quiz, case study. Ćwiczenia praktyczne – ocena zabezpieczeń maszyn.

Kurs przeznaczony dla:

 • Inżynierowie, kadra kierownicza, safety manager, specjalista ds. bhp, inspektor ds. bhp, służby techniczne.

Czas trwania szkolenia:

 • 16 godzin.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

 • 25 osób.
Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015