Ocena zgodności z wymaganiami polskiego prawa

Minimalizacja ryzyka związanego z niespełnianiem przez organizację wymagań prawnych. Zdefiniowanie działań naprawczych. Niezależny, zewnętrzny monitoring przestrzegania przez organizację wymagań prawnych. Dodatkowo ? spełnienie wymagań punktu 4.5.2. normy ISO 14001 oraz OHSAS 18001- Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi.

Dodatkowym celem może być opracowanie zadań wynikających z wymagań prawnych dla każdej osoby kierującej. Dzięki temu, określając częstotliwość tych zadań, uruchomimy w przedsiębiorstwie nie tylko procedurę oceny zgodności, ale i stałego zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa.

Sposób wykonania usługi :

 

 • Określenie szczegółowych wymagań prawnych, mających zastosowanie w przedsiębiorstwie.
 • Ocena zgodności z tymi wymaganiami.
 • Wskazanie obszarów organizacji, które nie spełniają lub niecałkowicie spełniają wymagania prawne.
 • Ocena ryzyka związanego z niespełnieniem wymagań.
 • Priorytetyzacja niezgodności oraz działań naprawczych.
 • Istnieje możliwość kwartalnej, półrocznej lub corocznej aktualizacji przygotowanego zbioru wymagań prawnych wraz przypisywaniem ich do poszczególnych komórek organizacyjnych.

Efekty realizacji usługi :

W efekcie wykonania usługi organizacja otrzymuje:

 • Listę kontrolną (macierz) wymagań prawnych, które zostały szczegółowo przypisane do poszczególnych komórek organizacyjnych, w jakich mają zastosowanie. Czysta macierz wymagań prawnych może być narzędziem do wykonywania wewnętrznych audytów oceny zgodności.
 • Wypełnioną macierz wymagań prawnych z określeniem miejsc i wymagań, które nie są spełnione.
 • Raport z wykonanej oceny wraz z priorytetyzacją (określeniem stopnia krytyczności) niezgodności.
 • Możliwość stałej aktualizacji wymagań prawnych.

Czas realizacji usługi:

 • od 2 tygodni do 3 miesięcy, w zależności od poziomu złożoności organizacji.

Cennik usługi: Wycena indywidualna.

  Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij proszę formularz kontaktowy. W ciągu 48 godzin skontaktujemy się w sprawie wyceny szczegółowej.