Nasze szkolenie doskonali umiejętności pełnomocników systemów zarządzania wg nowych norm OHSAS 18001 ,ISO 9001, czy ISO 14001. Uczestnicy szkolenia ugruntowują wiedzę w zakresie wymagań systemów zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwem pracy opartych o wymagania norm: ISO 9001 , ISO 14001 PN-N-18001,najważniejszych elementów funkcjonowania tych systemów a w szczególności: Dodatkowo, wContinue Reading