Szkolenie wymagane przez polskie prawo. Każdy pracownik wykonujący dowolne prace fizyczne (instalatorzy, operatorzy, pracownicy budowlani, magazynowi, fryzjerzy, służby porządkowe, portierzy, pielęgniarki, elektrycy i inne) , odpowiadają za wykonanie pracy zgodnie zasadami bezpieczeństwa. Szkolenie jest realizowane z elementami instruktażu na stanowisku pracy. Szkolenie zakończone jest egzaminem. Po zakończeniu szkolenia wystawiane sąContinue Reading

Szkolenie wymagane przez polskie prawo, organizowane wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem pracowników służb BHP. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy . Szkolenie zorganizowane w formie e-learningowej, bez terminów, ZACZNIJ JUŻ DZIŚ Po zakończeniu szkolenia wystawiane są zaświadczenia. Szkolenie jest ważne 5 lat. KOSZT SZKOLENIA: 300zł brutto/osoba Zainteresowany?Continue Reading