CCNSG Anglia – Safety passport training 13-14.09

CCNSG Paszport Bezpieczeństwa – Safety passport training (ECITB)

Szkolenie dla osób wyjeżdżających do pracy na terenie Anglii i Irlandii Szkolenie dwudniowe Kandydaci muszą posiadać dwa zdjęcia paszportowe do kart potwierdzających ukończenie szkolenia. Cena szkolenia: 980zł brutto Szkolenie zapewni podstawową wiedzę wszystkim, którzy chcą pracować na budowach/remontach dużych obiektów przemysłowych. Obiekty wymagające tego szkolenia to przede wszystkim elektrownie, rafinerie, zakłady chemiczne,petrochemiczne itp. KONTAKT: edyta.izak@qes.pl Tel: 666 169 658

MIEJSCE SZKOLENIA: