CCNSG Paszport Bezpieczeństwa – Safety passport training (ECITB)

CCNSG Paszport Bezpieczeństwa – Safety passport training (ECITB)

Szkolenie dla osób wyjeżdżających do pracy na terenie Anglii i Irlandii Szkolenie dwudniowe Kandydaci muszą posiadać dwa zdjęcia paszportowe do kart potwierdzających ukończenie szkolenia.  Karty tymczasowe wydawane po egzaminie na szkoleniu. Karty plastikowe po 6 tygodniach.   Cena szkolenia: 1040zł brutto   Szkolenie zapewni podstawową wiedzę wszystkim, którzy chcą pracować na budowach/remontach dużych obiektów przemysłowych. Obiekty wymagające tego szkolenia to przede wszystkim elektrownie, rafinerie, zakłady chemiczne,petrochemiczne itp. Na 2-dniowe szkolenie składają się: - podstawy prawa BHP i systemów pracy - bezpieczne praktyki - bezpieczny dostęp i wyjście -wypadki i procedury pierwszej pomocy -procedury przeciw pożarowe - kontrola substancji niebezpiecznych dla zdrowia (COSHH) - osobiste wyposażenie ochronne (PPE) - transport ręczny - hałas w miejscu pracy - bezpieczne operacje podnoszenia – dźwigi - wykopy - ochrona środowiska - wiele innych   KONTAKT: edyta.knapik@qes.pl Tel: 666-28-68-81 Formularz zgłoszeniowy ANGLIA zgloszenie na szkolenie i egzamin 2014