Cel :

Przeprowadzenie analizy i opracowanie dokumentu  zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem. Celem opracowania dokumentu jest spełnienie wymagań prawnych oraz obniżenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych w środowisku pracy.

Sposób wykonania usługi :

Miejsca pracy, w których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, zostaną sklasyfikowane z uwzględnieniem podziału na strefy zagrożenia wybuchem, zgodnie z normą PN-EN 1127-1:2001 „Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem?.
Kolejnym etapem  będzie identyfikacja źródeł zapłonu zgodnie z następującym wykazem: gorące powierzchnie, płomienie (palące się cząstki i gazy), iskry pochodzenia mechanicznego, urządzenia elektryczne, prądy błądzące i katodowa ochrona przed korozją, elektryczność statyczna (wyładowania snopiaste, stożkowe, z obłoku pyłu), uderzenia pioruna, fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (104÷3×1012 Hz), fale elektromagnetyczne o częstotliwości (3×1011÷3×1015 Hz), promieniowanie jonizujące, ultradźwięki, sprężenia adiabatyczne i fale uderzeniowe, reakcje egzotermiczne, włącznie z samozapaleniem się pyłów . W przypadku określenia występowania atmosfer wybuchowych, zostanie zweryfikowane, czy urządzenia i systemy zabezpieczające dla wszystkich stanowisk pracy, na których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, zostały dobrane zgodnie z kategoriami właściwymi dla stref zagrożenia wybuchem, określonych w normie PN-EN 60079-10:2002 „Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. – Część 10: Klasyfikacja obszarów zagrożonych wybuchem”.
Ostatnim etapem będzie określenie prawdopodobieństwa i wielkości skutków.

Efekty realizacji usługi :

Tworzenie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem?
? informacje o identyfikacji atmosfer wybuchowych i ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu,
? informacje o podjętych odpowiednich środkach zapobiegających wystąpieniu zagrożeń wybuchem, sporządzone w formie zestawienia,
? wykaz miejsc pracy zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją,
? deklarację, że stanowiska pracy i narzędzia pracy, a także urządzenia zabezpieczające i alarmujące, są zaprojektowane, używane i konserwowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.(Forma zostanie przygotowana przez QES Consulting, natomiast pracodawca w momencie zastosowania ewentualnych zaleceń wynikających z dokumentu ? potwierdzi to oświadczenie).

Czas realizacji usługi:

1 tydzień na 1 stanowisko.

Cennik usługi:

Wycena indywidualna w zależności od stanowiska (od 2000 PLN za stanowisko).
Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij proszę formularz kontaktowy. W ciągu 48 godzin skontaktujemy się w sprawie wyceny szczegółowej.