Warsztaty ?Tworzenie kultury bezpiecznych zachowań? dedykowane dla osób, które prowadzić będą obserwację zachowań. Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej ( zagadki, quizy, przykłady, ćwiczenia). Szkolenie prowadzi zawodowy Audytor wiodący oraz wieloletni pełnomocnik systemów zarządzania, ekspert UE w ocenie rozwoju poziomu bezpieczeństwa w różnych gałęziach przemysłu, oceniający i wdrażający pogramy poprawy kultury bezpieczeństwa.

Szkolenie trwa 8 godzin. Po zakończonym szkoleniu wystawiane są certyfikaty uczestnictwa.

Cele szkolenia:

  • Przedstawienie uczestnikom technik obserwacji pracowników, identyfikacji przekonań prowadzących do niebezpiecznych zachowań, sposobów motywowania pracowników.

Treść Szkolenia:

  • W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w organizacji, poprzez prezentację narzędzi, za pomocą których możemy zmienić postawy pracowników, a co za tym idzie ? ich zachowania. Omawiane są również następujące tematy: Co to jest BBS? Rola menadżerów w budowaniu kultury bezpieczeństwa. Jak budować kulturę bezpieczeństwa. Ocena postaw uczestników w sytuacjach niebezpiecznych. Rozwój kultury bezpieczeństwa. Próba oceny poziomu rozwoju kultury bezpieczeństwa w organizacji. Obserwacje behawioralne. Komunikacja empatyczna. Teoria Burkharda, style komunikacji Brounstein?a i wiele innych.
  • Drugi dzień szkolenia to warsztaty, na których uczestnicy uczą się rozpoznawania niewłaściwych postaw, definiowania problemu, sposobów komunikacji. Celem jest pokazanie, na czym polega obserwacja zachowań oraz jak empatycznie się komunikować z pracownikiem, tak aby zmienić jego postawę. Jak uniknąć błędów w BBS.

Sposób prowadzenia szkolenia :

  • Szkolenia organizowane jako interaktywne ? wykład, dyskusja, quiz, case study, praktyczne ćwiczenia. Udział psychologa w szkoleniu.

Szkolenie przeznaczone dla:

  • obserwatorów, kadry kierowniczej.

Czas trwania szkolenia:

  • 8 godzin.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

  • 25 osób.

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015