Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników wykonujących prace ze szkłem, w celu zaprezentowania sposobu stworzenia bezpiecznego środowiska pracy. Szkło jest materiałem wrażliwym, wysoce podatnym na uszkodzenia, w związku z tym należy poznać rodzaje niebezpiecznych sytuacji, które są związane z pracą z nim oraz metody ograniczania i minimalizowania zagrożeń.

Cele szkolenia:

 • Poszerzenie wiedzy związanej z pracą ze szkłem.
 • Szkolenie pracowników z zasad poprawnej pracy ze szkłem.
 • Szkolenie pracowników z identyfikacji zagrożeń i ryzyka.
 • Nauka zapobiegania zagrożeniom i ograniczania ryzyka.

Treść szkolenia:

 • Sytuacje, w których istnieje duże prawdopodobieństwo rozbicia szkła.
 • Cykl życia szkła.
 • W jaki sposób pracować ze szkłem.
 • Jak używać szkło.
 • Zdarzenie pęknięcia szkła i zasady postępowania z pękniętym szkłem.

Sposób prowadzenia szkolenia :

 • Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego. Szkolenia organizowane jako interaktywne ? wykład, quiz, case study. Duża ilość ćwiczeń. Dyskusja i pokazy / demonstracje.

Kurs przeznaczony dla:

 • specjaliści bhp, pracownicy laboratoryjni.

Czas trwania szkolenia:

 • 8 godzin

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

 • 15 osób.

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015