HAZOP – Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych to systematyczna analiza dla specyficznych zagrożeń procesowych, wykonywana w celu identyfikacji prawdopodobnych sytuacji niebezpiecznych.

Analiza i ocena zagrożeń to narzędzie wykorzystywane w celu redukcji poziomu zagrożenia w instalacji i procesie.

Głównym założeniem wykorzystywanym w analizie HAZOP jest analiza procesu krok po kroku i badanie odchyleń. Dla każdego przypadku badane są przyczyny odchylenia, jego skutki oraz istniejące zabezpieczenia w celu niedopuszczenia do niekorzystnych konsekwencji lub ich ograniczenia.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z techniką oraz z narzędziem oceny ryzyka procesowego.

Treść szkolenia:

 • Techniki identyfikacji zagrożeń procesowych.
 • Przegląd wypadków w fabrykach chemicznych: wypadki, awarie i zdarzenia potencjalnie wypadkowe.
 • Wstępne analizy zagrożeń.
 • Wstęp do HAZOP, zasady, przewodniki, przykłady i bieżące strategie.
 • Szacowanie ryzyka i bariery bezpieczeństwa.
 • Ćwiczenia: przykładowe schematy procesu.

Sposób prowadzenia szkolenia :

 • Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego. Szkolenia organizowane jako interaktywne ? wykład, dyskusja, quiz, case

  Proofreaders and writers, you don’t want to take on this task. Rather than going it alone, why not have more aid in proofreading and writing. essaywriter In this manner, your essay is going to be put on and you’ll find the greatest marks possible. Well here are some resources for the proofreaders and the essay authors.

  study. Duża ilość ćwiczeń. Możliwa wycieczka po zakładzie.

Kurs przeznaczony dla:

 • inżynierowie, kadra kierownicza, safety manager, specjalista ds. bhp, inspektor ds. bhp.

Czas trwania szkolenia:

 • 16 godzin.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

 • 25 osób.

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015