HAZOP – Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych to systematyczna analiza dla specyficznych zagrożeń procesowych, wykonywana w celu identyfikacji prawdopodobnych sytuacji niebezpiecznych.

Analiza i ocena zagrożeń to narzędzie wykorzystywane w celu redukcji poziomu zagrożenia w instalacji i procesie.

Głównym założeniem wykorzystywanym w analizie HAZOP jest analiza procesu krok po kroku i badanie odchyleń. Dla każdego przypadku badane są przyczyny odchylenia, jego skutki oraz istniejące zabezpieczenia w celu niedopuszczenia do niekorzystnych konsekwencji lub ich ograniczenia.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z techniką oraz z narzędziem oceny ryzyka procesowego.

Treść szkolenia:

 • Techniki identyfikacji zagrożeń procesowych.
 • Przegląd wypadków w fabrykach chemicznych: wypadki, awarie i zdarzenia potencjalnie wypadkowe.
 • Wstępne analizy zagrożeń.
 • Wstęp do HAZOP, zasady, przewodniki, przykłady i bieżące strategie.
 • Szacowanie ryzyka i bariery bezpieczeństwa.
 • Ćwiczenia: przykładowe schematy procesu.

Sposób prowadzenia szkolenia :

 • Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego. Szkolenia organizowane jako interaktywne ? wykład, dyskusja, quiz, case study. Duża ilość ćwiczeń. Możliwa wycieczka po zakładzie.

Kurs przeznaczony dla:

 • inżynierowie, kadra kierownicza, safety manager, specjalista ds. bhp, inspektor ds. bhp.

Czas trwania szkolenia:

 • 16 godzin.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

 • 25 osób.

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015