Ergonomia coraz częściej jest wsparciem pracodawców w zakresie optymalizacji kosztów związanych z warunkami pracy, poprawy wydajności i jakości pracy, podniesienia komfortu pracy, a tym samym zadowolenia pracowników.

Podczas szkolenia przekazujemy uczestnikom wiedzę na temat podstawy prawnej działań ergonomicznych, ergonomicznych czynników ryzyka, wybranych metod oceny ryzyka związanego z występowaniem w środowisku pracy ergonomicznych czynników ryzyka oraz sposobach doboru działań minimalizujących to ryzyko. Szkolenie obejmuje część praktyczną i teoretyczną.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie uczestnikom wiedzy o dostępnych metodach ergonomicznej oceny stanowiska pracy, nauczenie uczestników posługiwania się wybranymi metodami, przekazanie wiedzy na temat ergonomii w zakresie pozwalającym na samodzielną ocenę ergonomiczną stanowisk pracy oraz prowadzenie przez uczestników szkoleń dla pozostałych pracowników w Firmie

Treść szkolenia:

 • Wstęp do ergonomii: podstawowe pojęcia, normalizacja, podstawa prawna.
 • Schorzenia powiązane z pracą.
 • Elementy antropometrii.
 • Identyfikacja i klasyfikacja ergonomicznych czynników ryzyka.
 • Wybrane metody oceny ryzyka ergonomicznego.
 • Część praktyczna ? samodzielna ocena ryzyka ergonomicznego przez uczestników.

Sposób prowadzenia szkolenia :

 • Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego. Szkolenia organizowane jako interaktywne ? wykład, dyskusja, quiz, case study. Na życzenie Klienta możliwe jest przeprowadzenie praktycznej części na wybranych przez Klienta stanowiskach pracy na terenie zakładu. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Kurs przeznaczony dla:

 • służby BHP oraz innych pracowników, których zadaniem będzie przeprowadzanie ergonomicznych ocen w zakładzie pracy oraz przekazywanie wiedzy na temat ergonomii pozostałym pracownikom.

Czas trwania szkolenia:

 • 16 godzin (2 dni).

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

 • 15 osób.

CENA: WYCENA INDYWIDUALNA

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015