Analiza przyczyn źródłowych / pierwotnych jest metodyką rozwiązywania problemów, ukierunkowaną na identyfikowanie źródeł przyczyny problemów lub zdarzeń. Skuteczność metodyki RCA wynika z eliminowania rzeczywistych przyczyn problemów, w przeciwieństwie do adresowania przyczyn do oczywistych symptomów.

Przez kierowanie działań naprawczych i odpowiednich środków we właściwe miejsca, można spodziewać się, że prawdopodobieństwo powtarzania się problemu będzie zminimalizowane.

Jednakże uznaje się, że całkowite zapobieżenie powtarzaniu się przyczyny przez pojedynczą interwencję nie zawsze jest możliwe. W ten sposób RCA często brana jest pod uwagę jako wielokrotny proces i często jest postrzegana jako narzędzie ciągłej poprawy.

Analiza przyczyn źródłowych nie jest jedyną, wnikliwie zdefiniowaną metodyką – istnieje wiele innych narzędzi, podobnych do RCA będących w codziennym użyciu. Proponujemy państwu RCA – oparty na bezpieczeństwie – który pochodzi z analizy wypadku i bezpieczeństwa oraz zdrowia zawodowego.

Cele szkolenia:

  • Celem szkolenia jest przedstawienie i praktyczne nauczenie różnych metod analizy przyczyn występowania problemów i poszukiwania ich rozwiązań. Wypracowanie możliwie najlepszych działań korygujących i zapobiegawczych.

Treść Szkolenia:

  • Wprowadzenie do szkolenia. Jakościowa analiza przyczyn źródłowych. Budowanie ciągu przyczynowo ? skutkowego. Budowanie drzewa przyczyn. Definicje pojęć.
  • Omówienie proponowanych narzędzi. Wytypowanie przykładów z organizacji (do dalszych ćwiczeń). Burza mózgów a kreatywność zespołu. Poszukiwanie rozwiązań problemów. Zastosowanie poznanych narzędzi w analizie problemów wskazanych przez uczestników szkolenia.

Sposób prowadzenia szkolenia :

  • Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej ( przykłady, ćwiczenia, case study ? w tym klienta).

Szkolenie przeznaczone dla:

  • kadra kierownicza, specjaliści bhp, pracownicy, osoby zarządzające systemami zarządzania bezpieczeństwem pracy, audytorzy wewnętrzni.

Czas trwania szkolenia :

  • 1 lub 2 dni

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

  • 15 osób.

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015