Szkolenie doskonalące. Każdy safety manager, specjalista ds. bhp, inspektor ds. bhp, a także każdy, kto zajmuje się bezpieczeństwem winien znać najnowsze trendy w dziedzinie bezpieczeństwa pracy.

Szkolenie dostarczy głębokiego zrozumienia aspektów bezpieczeństwa oraz zachęci uczestników aktywnego wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Cele szkolenia:

 • Przekazanie koncepcji BBS ? Behavior base safety. Kultura bezpieczeństwa w organizacji.
 • Znajomość przepisów i standardów bezpieczeństwa.
 • Poznanie sposobów przekazywania informacji o bezpieczeństwie wewnątrz zakładu.
 • Poznanie sposobów promowania świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników.
 • Badanie aspektów bezpieczeństwa ? ocena zachowań i technicznego bezpieczeństwa.
 • Ocena zmian oraz umiejętność wprowadzania zmian a aspekty bezpieczeństwa.

Treść szkolenia:

 • Polityka bezpieczeństwa
 • Ocena ryzyka zawodowego, procesów oraz LMRA
 • Planowanie działań w zakresie bezpieczeństwa ? cele i programy
 • Wymagania prawne ? ocena zgodności
 • Odpowiedzialności za przepisy bezpieczeństwa. Delegowanie zadań
 • Komunikacja i konsultacja. Promocja i prezencja zagadnień BHP
 • Zarzadzanie bezpieczeństwem w obszarze produkcji oraz obszarach wspomagających ( utrzymanie ruchu, logistyka, zaopatrzenie , laboratoria itp.)
 • Prace szczególnie niebezpieczne oraz polecenia pracy
 • Postępowanie w przypadku awarii
 • Nowoczesne techniki badania wypadków i near miss
 • Monitorowanie, pomiary
 • Audyty: ocena zgodności, ryzyka, behawioralne, BBS ? Behavior base safety ? obserwacja procesu pracy, motywowanie, systemowe
 • Zarzadzanie CAPA
 • Analizy bezpieczeństwa i wskaźniki bezpieczeństwa

Sposób prowadzenia szkolenia :

 • Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego. Szkolenia organizowane jako interaktywne ? wykład, dyskusja, quiz, case study. Duża ilość ćwiczeń. Możliwa wycieczka po zakładzie.

Kurs przeznaczony dla:

 • Safety manager, specjalista ds. bhp, inspektor ds. bhp.

Czas trwania szkolenia:

 • 16 godzin

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

 • 25 osób.

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015