Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa ? to wymóg prawny każdego pracodawcy. Pełna odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka spoczywa na pracodawcy. Ocenę ryzyka powinno się przeprowadzać w możliwie najprostszy sposób. Wskazane jest, aby identyfikowanie zagrożeń i ocenianie związanych z nimi prawdopodobieństw opierało się o zasady zdrowego rozsądku.

W większości przypadków ocena ryzyka zawodowego może być prosta i można ją przeprowadzić zgodnie z popularną pięciokrokową zasadą:

-> Zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego; -> Identyfikacja zagrożeń. Określenie dla każdego stanowiska pracy, jakie występują na nim zagrożenia; -> Oszacowanie ryzyka; ?->Określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe; -> Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego.

Cele szkolenia:

  • Nasze szkolenie ma na celu przygotowanie Państwa do dokonania prawidłowej i zgodnej z wymaganiami prawnymi oceny ryzyka zawodowego. Nauczenie się prawidłowej oceny ryzyka w sytuacjach nietypowych pozwalających na wykonanie pracy przy zachowaniu akceptowanego poziomu ryzyka.
  • Zapoznanie się z ostatnimi zmianami w polskich przepisach dotyczących oceny ryzyka zawodowego .

Treść Szkolenia:

  • W ciągu ostatnich kilku lat ukazało się bardzo dużo szczegółowych wymagań prawnych, określających metodologię wykonania oceny ryzyka w sposób zróżnicowany dla różnych grup zagrożeń. Nasze szkolenie jest odpowiedzią na takie wymagania. Dowiecie się Państwo m.in. jak wykonać ocenę ryzyka dla zagrożeń czynnikami mechanicznymi, biologicznymi, chemicznymi, obciążeń statycznych czy dynamicznych a także psychonerwowych. Omawiamy również specjalne dedykowane metody oceny ryzyka na przykład dla sytuacji, kiedy z różnych powodów nie są znane stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu, a znamy jedynie ich właściwości fizykochemiczne oraz używane ilości.
  • Przedstawiamy takie metody jak OWAS czy REBA ? dedykowane dla problemów związanych z ergonomią.
  • Przedstawiamy również, jak można wykorzystać wynik oceny ryzyka w przedsiębiorstwie np. poprzez analizę efektywności i priorytetów ograniczania ryzyka. Na naszym szkoleniu prezentujemy prosty arkusz kalkulacyjny, który, po zakupie, możecie Państwo wykorzystać do prowadzonej przez siebie oceny ryzyka, nie tylko w celu uzyskania zgodności z wymaganiami prawnymi, ale także OHSAS 18001:2007. Sposób prowadzenia szkolenia : Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej ( zagadki, quizy, przykłady, ćwiczenia)

Szkolenie przeznaczone dla:

  • kadra kierownicza, specjaliści bhp, pracownicy, osoby zarządzające systemami zarządzania bezpieczeństwem pracy, audytorzy wewnętrzni.

Czas trwania szkolenia :

  • 1- 2 dni.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

  • 25 osób.

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015