Intencją szkolenia jest przekazanie informacji w temacie systemów bezpieczeństwa maszyn, które są aktualnie eksploatowane oraz zasady zabezpieczania maszyn przed spowodowaniem urazu. Głównym celem jest redukcja liczby zagrożeń w środowisku pracy oraz wzrost świadomości pracowników.

Cele szkolenia:

Przekazanie informacji o typach maszyn i zasadach bezpieczeństwa oraz rodzajach stosowanych zabezpieczeń. Zdobycie przez uczestników umiejętności identyfikacji zagrożeń stwarzanych przez maszyny.

Treść szkolenia:

Część 1: Teoria

  • Wymagania prawne dotyczące osłon maszyn oraz zabezpieczeń. Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn. Listy kontrolne.
  • Typy systemów mechanicznych oraz mechanizmów w maszynach, które wymagają zastosowania osłon. Typowe zagrożenia.
  • Wymagane właściwości osłon i zabezpieczeń maszyn oraz wymagane sposoby montowania osłon.
  • Alternatywne zabezpieczenia maszyn, automatyczne systemy zabezpieczeń.
  • Obowiązek prac konserwacyjnych, LOTO (lock out/tagout).

Część 2: Praktyczna

  • Analiza wypadków w pracy podczas obsługi maszyn oraz możliwe rozwiązania techniczne w celu zapobieżenia ich ponownemu wystąpieniu.
  • Wycieczka po zakładzie (dotyczy szkolenia dedykowanego), analiza miejsc problematycznych i źródeł zagrożeń w stosowanych urządzeniach, przeprowadzenie dyskusji oraz wniesienie możliwych rozwiązań.

Sposób prowadzenia szkolenia :

Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego. Szkolenia organizowane jako interaktywne ? wykład, dyskusja, quiz, case study. Duża ilość ćwiczeń. Możliwa wycieczka po zakładzie.

Kurs przeznaczony dla:

inżynierowie, kadra kierownicza, safety manager, specjalista ds. bhp, inspektor ds. bhp, służby techniczne.

Czas trwania szkolenia:

8 godzin.

 

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

25 osób.