Pracodawca zobowiązany jest do włożenia dużego wysiłku w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i zapewnienia pracownikowi powrotu do domu w zdrowiu.

Niemniej jednak, obowiązkiem pracownika jest bycie gotowym na wystąpienie zdarzenia wypadkowego oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi. Narażenie na różne zagrożenia, takie jak chemikalia, zagrożenia fizyczne, ogień, elektryczność, zobowiązuje do niesienia szybkiej i fachowej pomocy poszkodowanemu, co staje się ważnym zadaniem, na które musimy być gotowi każdego dnia.

Szkolenie prowadzone jest przez RATOWNIKA MEDYCZNEGO.

Pracodawca powinien wyznaczyć i przeszkolić pracowników, aby potrafili udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, gdy zajdzie taka potrzeba.

Cel szkolenia:

 • Przeszkolenie pracowników w celu udzielania pierwszej pomocy do czasu przybycia pogotowia ratunkowego.

Treść szkolenia:

 • Postępowanie z pracownikiem w razie wypadku ? podstawowe czynności zabezpieczające.
 • Resuscytacja krążeniowo ? oddechowa.
 • Urazy głowy.
 • Krwotoki.
 • Utrata przytomności.
 • Złamania, zranienia, oparzenia.
 • Urazy klatki piersiowej, szczęki.
 • Poparzenia chemiczne.

Uwaga ! ? Jeśli szkolenie organizowane jest jako dedykowane dla organizacji, bardzo dokładnie omawiane są przypadki urazów, będących skutkiem najczęściej występujących w organizacji wypadków.

Procedura szkolenia:

 • Szkolenie jest kombinacją wykładów z praktycznymi pokazami oraz ćwiczeniami odbywanymi przez pojedynczych pracowników i w parach. Szkolenie prowadzone jest przez ratowników medycznych z użyciem manekinów.

Kurs przeznaczony dla:

 • Pracownicy, kierownicy i osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania szkolenia:

 • 4 godziny

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

 • 15 osób

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015