Coraz więcej organizacji wdraża wymagania norm systemów zarządzania, tworząc wielokrotnie zintegrowane systemy.

Zdarza się również, jak to ma miejsce w przypadku normy SCC (VCA 5.1), że uzyskanie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie wymagań normy bezpieczeństwa jest warunkiem przystąpienia do kontraktu i współpracy ze zleceniodawcą. Ww. normy wprowadzają wymagania systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz BHP.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest ukazanie znaczenia wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego lub i Systemu Zarządzania BHP w organizacji i jego efektywnego funkcjonowania oraz zapoznanie uczestników ze strukturą i wymogami każdej z norm.

Treść Szkolenia:

Wprowadzenie, Pętla Deminga, historia zarządzania,

  • terminologia, definicje oraz podstawowe zagadnienia w odniesieniu do danej normy,
  • omówienie i interpretacja wymagań norm,
  • podstawowe wymagania prawne sprzężone z wymaganiami norm,
  • podejście procesowe, elementy wspólne między normami.

Sposób prowadzenia szkolenia :

  • Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej ( zagadki, quizy, przykłady, ćwiczenia).

Szkolenie przeznaczone dla:

  • kadra kierownicza, specjaliści bhp, pracownicy, osoby zarządzające systemami zarządzania bezpieczeństwem pracy, audytorzy wewnętrzni.

Czas trwania szkolenia:

  • 1 dzień na każdą normę

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

  • 25 osób.

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015