Doskonalenie kompetencji pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001/14001 oraz 18001 6-7.08 Kraków

Nasze szkolenie doskonali umiejętności pełnomocników systemów zarządzania wg nowych norm OHSAS 18001 ,ISO 9001, czy ISO 14001. Uczestnicy szkolenia ugruntowują wiedzę w zakresie wymagań systemów zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwem pracy opartych o wymagania norm: ISO 9001 , ISO 14001 PN-N-18001,najważniejszych elementów funkcjonowania tych systemów a w szczególności: Dodatkowo, w trakcie szkolenia omawiamy konkretne procedury systemowe funkcjonujące w organizacji, przez co przenosimy wymagania norm na stosowanie ich w praktyce. Istotnym elementem szkolenia są również ćwiczenia praktyczne, podczas których audytorzy opisują niezgodności w konkretnych sytuacjach oraz starają się zidentyfikować właściwe działania korygujące i zapobiegawcze. Cele szkolenia: Ugruntowanie, podniesienie kompetencji pełnomocnika zintegrowanego systemu zarzadzania (jakość + środowisko + bezpieczeństwo) CENNIK: GRUPA: 4000zł netto/dzień szkoleniowy INDYWIDUALNIE: 600zł netto/osoba Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015

MIEJSCE SZKOLENIA: