Doskonalenie kompetencji pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001/14001 oraz 18001 6-7.08 Kraków

Nasze szkolenie doskonali umiejętności pełnomocników systemów zarządzania wg nowych norm OHSAS 18001 ,ISO 9001, czy ISO 14001.

Uczestnicy szkolenia ugruntowują wiedzę w zakresie wymagań systemów zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwem pracy opartych o wymagania norm: ISO 9001 , ISO 14001 PN-N-18001,najważniejszych elementów funkcjonowania tych systemów a w szczególności:

Dodatkowo, w trakcie szkolenia omawiamy konkretne procedury systemowe funkcjonujące w organizacji, przez co przenosimy wymagania norm na stosowanie ich w praktyce. Istotnym elementem szkolenia są również ćwiczenia praktyczne, podczas których audytorzy opisują niezgodności w konkretnych sytuacjach oraz starają się zidentyfikować właściwe działania korygujące i zapobiegawcze.

Cele szkolenia:

Ugruntowanie, podniesienie kompetencji pełnomocnika zintegrowanego systemu zarzadzania (jakość + środowisko + bezpieczeństwo)

CENNIK:
GRUPA: 4000zł netto/dzień szkoleniowy
INDYWIDUALNIE: 600zł netto/osoba

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015