Doskonalenie kompetencji pełnomocników  Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001/14001 oraz 18001.

Aby skutecznie zarządzać, trzeba umieć zmierzyć efektywność funkcjonowania systemu zarządzania  zarówno w obszarze jakości,  bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Jedną z najważniejszych funkcji w systemach zarządzania jest pełnomocnik. To ON odpowiada za nadzór nad funkcjonowaniem ZSZ.

 

Wiele elementów funkcjonowania ZSZ zależy właśnie od wiedzy, jaką posiada pełnomocnik systemu zarządzania.

Nasze szkolenie doskonali umiejętności pełnomocników systemów zarządzania wg norm PN-N-18001, OHSAS 18001 ,ISO 9001, czy ISO 14001.

 

Uczestnicy szkolenia ugruntowują wiedzę w zakresie wymagań systemów zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwem pracy opartych o wymagania norm: ISO 9001 , ISO 14001 PN-N-18001,najważniejszych elementów funkcjonowania tcy systemów a w szczególności:

 

Dodatkowo, w trakcie szkolenia omawiamy konkretne procedury systemowe funkcjonujące w organizacji, przez co przenosimy wymagania norm na stosowanie ich w praktyce. Istotnym elementem szkolenia są również ćwiczenia praktyczne, podczas których audytorzy opisują niezgodności w konkretnych sytuacjach oraz starają się zidentyfikować właściwe działania korygujące i zapobiegawcze.

Cele szkolenia:

  • Ugruntowanie, podniesienie kompetencji pełnomocnika  zintegrowanego systemu zarzadzania (jakość + środowisko + bezpieczeństwo)

Treść szkolenia:

Wprowadzenie: budowa ZSZ w oparciu o normy: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 z punktu widzenia podejścia procesowego, prezentacja najważniejszych definicji związanych z wdrażanymi systemami zarządzania, dokumentowanie ZSZ.

Wymagania i interpretacja norm:  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004

Praktyczne aspekty budowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania:

integracja systemów, rola Kierownictwa i Pełnomocnika ds. ZSZ w procesie ciągłego doskonalenia: przeglądy ZSZ, strategia firmy a cele mierzalne, zarządzanie dokumentacją, audity wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze, metodyka informacji i motywacji wszystkich pracowników.

Wskazania praktyczne przy opracowywaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu ZSZ:

8 zasad zarządzania, identyfikacja klientów i ich oczekiwań, zarządzanie procesowe.

Wymagania prawne związane z wdrażanymi systemami:

w zakresie ochrony środowiska, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Auditowanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania w oparciu o normę ISO 19011:, cele i podstawy auditu, przygotowanie auditów jakości, kwalifikacje Auditorów, przebieg auditu, w tym m.in.: stwierdzenia auditorów, przyczyny niezgodności, kategorie niezgodności i ich ocena, udokumentowanie niezgodności, sprawozdanie z auditu, karty niezgodności, zakończenie auditu.

Proces certyfikowania zintegrowanych systemów zarządzania.

Ciągłe doskonalenie: metoda PDCA, działania korygujące i zapobiegawcze przegląd ZSZ.

Warsztaty:

Interpretacja i aspekty praktycznego zastosowania systemów wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, procedura auditu wewnętrznego, analiza przyczyn powstania niezgodności oraz formułowanie działań korygujących i zapobiegawczych, praktyczne przeprowadzenie auditu.

Sposób prowadzenia szkolenia :

  • Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej ( przykłady, ćwiczenia, case study – w tym klienta).

Szkolenie przeznaczone dla:

  • Szkolenie dedykujemy pełnomocnikom systemów zarządzania oraz audytorom zintegrowanego systemu zarządzania BHP

Czas trwania szkolenia

  • 3 dni

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.