Formularz wycena usług

 • Podstawowe informacje
 • 1.1 Nazwa organizacji(*)
 • 1.2 Imię i nazwisko osoby kontaktowej(*)
 • 1.3 Stanowisko(*)
 • 1.4 Adres organizacji
 • 1.5 NIP(*)
 • 1.6 Telefon(*)
 • 1.7 Adres E-mail(*)
 • 2.
 • 2.1 Krótki opis działalności
 • 2.2 Całkowita liczba pracowników w organizacji(*)
 • - w tym kadra kierownicza
 • - w tym pracownicy produkcyjni
 • 2.3 Czy firma pracuje na zmiany (*)  TAK NIE
 • Jeśli nie proszę przejść do punktu 3
 • 2.4 Czy system obejmuje inne lokalizacje niż główną (*)  TAK NIE
  2.4 Czy system obejmuje inne lokalizacje niż główną (*)  TAK NIE
  2.5 Czy system obejmuje inne lokalizacje niż główną (*)  TAK NIE
 • 2.6 Jeśli firma realizuje projekty zagraniczne, prosimy o ich krótką charakterystykę - państwo, zakres, ilość zaangażowanych pracowników:
 • 3.
 • 3.1 Który system Państwa interesuje?  ISO 9001: 2008 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 OHSAS 18001:2007 SCC** 2008/5.1 SCC Petrochemical  ISO/TS 16949:2002 EMAS Inne
  3.2 Które systemy państwo posiadają?  ISO 9001: 2008 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 OHSAS 18001:2007 SCC** 2008/5.1 SCC Petrochemical  ISO/TS 16949:2002 EMAS Inne
 • 3.3 Prosimy o podanie preferowanej daty przeprowadzenia certyfikacji:(*)
 • 3.4 Inne państwa zdaniem ważne informacje