$typ = $_POST[‚typ’];
/*echo $typ;*/
$termin = $_POST[‚termin’];
/*echo $termin;*/
$miasto = $_POST[‚miasto’];
/*echo $miasto; */
$checktyp = $_POST[‚checktyp’];
/*echo $checktyp; */
$checktermin = $_POST[‚checktermin’];
/*echo $checktermin;*/
$rodzaj= $_POST[‚rodzaj’];
/*echo $rodzaj; */
$checkrodzaj = $_POST[‚checkrodzaj’];
/*echo $checkrodzaj;*/
$klient= $_POST[‚klient’];
$rok = substr($termin, 0, 4);
$miesiac = substr($termin, 5, 2);
$dzien = substr($termin, 8, 2);
?>  • Rodzaj szkolenia Doskonalącego


   Wybierz rodzaj szkolenia DoskonalącegoAudytor systemów zarządzaniaNowoczesne Badanie Wypadków Analiza drzewa ZdarzeńWprowadzenie do wymagań norm ISOOcena ryzyka zawodowego warsztaty z ocenyWarsztaty ?Tworzenie kultury bezpiecznych zachowań?Lider ergonomii w zakładzie pracyPierwsza pomoc przedmedycznaElektryczność statyczna jako przyczyna pożarów i eksplozjiBezpieczeństwo podczas pracy w laboratoriachBezpieczeństwo podczas pracy ze szkłem w laboratoriachOsłony i zabezpieczenia maszyn i urządzeń ? warsztatyOsłony i zabezpieczenia maszyn i urządzeń ? wprowadzenieHAZOP Identyfikacja, Analiza i Ocena RyzykaNowoczesne bezpieczeństwo pracy dla pracowników służb BHPNowoczesne bezpieczeństwo pracy dla managerów
   }

   if($rodzaj != „”)
   {
   $rodzaj= $_POST[‚rodzaj’];
   ?>

   wybrano: Audytor systemów zarządzaniaNowoczesne Badanie Wypadków Analiza drzewa ZdarzeńWprowadzenie do wymagań norm ISOOcena ryzyka zawodowego warsztaty z ocenyWarsztaty ?Tworzenie kultury bezpiecznych zachowań?Lider ergonomii w zakładzie pracyPierwsza pomoc przedmedycznaElektryczność statyczna jako przyczyna pożarów i eksplozjiBezpieczeństwo podczas pracy w laboratoriachBezpieczeństwo podczas pracy ze szkłem w laboratoriachOsłony i zabezpieczenia maszyn i urządzeń ? warsztatyOsłony i zabezpieczenia maszyn i urządzeń ? wprowadzenieHAZOP Identyfikacja, Analiza i Ocena RyzykaNowoczesne bezpieczeństwo pracy dla pracowników służb BHPNowoczesne bezpieczeństwo pracy dla managerów }
   ?>

    

if($rodzaj == „”)
{
?>

  • Data
   wybierz rodzaj
    

 

  • Miasto
   wybierz datę szkolenia
    

 

}
?>

if($checkrodzaj != $rodzaj && $rodzaj != „”)
{
?>

  • Data
   wybierz datę:
   $_POST[‚termin’] = „”;

   have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
   $check1 = get_the_date();
   if($check1 == $check2)
   goto end2; ?>

   end2:
   $check2 = get_the_date(); ?>

    

 

  • Miasto
   wybierz datę szkolenia
    

 

}
?>

if($checkrodzaj == $rodzaj && $rodzaj != „”)
{
?>

if($typ == „doskonalace” && empty($termin) == false)
{ ?>

  • Data
   wybrano:

   have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
   $check1 = get_the_date();
   if($check1 == $check2)
   goto end1; ?>

   end1:
   $check2 = get_the_date(); ?>

    

 

if ($typ == „doskonalace” && $termin == $checktermin && $termin == „”)
{
?>

  • Miasto
   wybierz datę szkolenia
    

}
?>

if ($typ == „doskonalace” && $termin != $checktermin && $termin != „”)
{
?>

 • Miasto
  wybierz miasto

  have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
  $idis = get_the_ID();
  global $wpdb;
  $results = $wpdb->get_results(„SELECT DISTINCT name FROM qes_term_relationships tr JOIN qes_term_taxonomy tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id JOIN qes_terms t ON t.term_id = tt.term_id WHERE object_id = ‚$idis’ AND taxonomy = ‚post_tag'”);
  foreach ( $results as $result )
  {
  echo „

name}>{$result->name}

  • „;
   }
   endwhile;
   ?>

    

}
?>
if ($typ == „doskonalace” && $termin == $checktermin && $termin != „”)
{
?>

 • Miasto
  wybrano:

  have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
  $idis = get_the_ID();
  global $wpdb;
  $results = $wpdb->get_results(„SELECT DISTINCT name FROM qes_term_relationships tr JOIN qes_term_taxonomy tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id JOIN qes_terms t ON t.term_id = tt.term_id WHERE object_id = ‚$idis’ AND taxonomy = ‚post_tag'”);
  foreach ( $results as $result )
  {
  echo „

name}>{$result->name}

  • „;
   }
   endwhile;
   ?>

    

}
?>

}
?>

if($termin == „” && $typ == „doskonalace”)
{ ?>

  • Data
   wybierz datę:
   $_POST[‚termin’] = „”;

   have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
   $check1 = get_the_date();
   if($check1 == $check2)
   goto end3; ?>

   end3:
   $check2 = get_the_date(); ?>

    

 

  • Miasto
   wybierz datę szkolenia
    

 

}
?>

}
?>

  • Status
   ?>
   if($klient == „”)
   {
   ?>

   „;

   „;

   „;
   }
   ?>
   if($klient != „”)
   {
   ?>

   „;

   „;

   „;
   }
   ?>

    

 

if ($klient == „firma”)
{
?>

 • Nazwa firmy(*)
 • Adres(*)
 • NIP(*)
 • Osoba kontaktowa(*)
 • E-mail(*)
 • Telefon(*)
 • Adres do korespondencji (inny niż do FV)
 • Imiona uczestnika(*)
 • Nazwisko(*)
 • Data urodzenia(*)
 • Miejsce urodzenia(*)
 • Uwagi
 • Zaakceptuj przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych
  Zaakceptuj postanowienia końcowe regulaminu
 • Imiona uczestnika(*)
 • Nazwisko(*)
 • Data urodzenia(*)
 • Miejsce urodzenia(*)
 • E-mail(*)
 • Telefon(*)
 • Adres korespondencyjny(*)
 • Uwagi
 • Zaakceptuj przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych
  Zaakceptuj postanowienia końcowe regulaminu (*)

}
?>
if ($klient == „klient”)
{
?>

 • Nazwa firmy(*)
 • Adres(*)
 • NIP(*)
 • Osoba kontaktowa(*)
 • E-mail(*)
 • Telefon(*)
 • Adres do korespondencji (inny niż do FV)
 • Imiona uczestnika(*)
 • Nazwisko(*)
 • Data urodzenia(*)
 • Miejsce urodzenia(*)
 • Uwagi
 • Zaakceptuj przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych
  Zaakceptuj postanowienia końcowe regulaminu
 • Imiona uczestnika(*)
 • Nazwisko(*)
 • Data urodzenia(*)
 • Miejsce urodzenia(*)
 • E-mail(*)
 • Telefon(*)
 • Adres korespondencyjny(*)
 • Uwagi
 • Zaakceptuj przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych
  Zaakceptuj postanowienia końcowe regulaminu (*)

}
?>