Formularz zgłoszeniowy Zawodowe|| Zapisz się

$typ = $_POST['typ']; /*echo $typ;*/ $termin = $_POST['termin']; /*echo $termin;*/ $miasto = $_POST['miasto']; /*echo $miasto; */ $checktyp = $_POST['checktyp']; /*echo $checktyp; */ $checktermin = $_POST['checktermin']; /*echo $checktermin;*/ $rodzaj= $_POST['rodzaj']; /*echo $rodzaj; */ $checkrodzaj = $_POST['checkrodzaj']; /*echo $checkrodzaj;*/ $klient= $_POST['klient']; $rok = substr($termin, 0, 4); $miesiac = substr($termin, 5, 2); $dzien = substr($termin, 8, 2); ?>
  • Rodzaj szkolenia Zawodowego Wybierz rodzaj szkolenia ZawodowegoOchrona przeciwporażeniowa w obiektach niskiego napięciaJak prawidłowo realizować zadania SIPSzkolenie dla hakowychSzkolenia przeciwpożarowe } if($rodzaj != „”) { $rodzaj= $_POST['rodzaj']; ?> wybrano: Ochrona przeciwporażeniowa w obiektach niskiego napięciaJak prawidłowo realizować zadania SIPSzkolenie dla hakowychSzkolenia przeciwpożarowe } ?>  
if($rodzaj == „”) { ?>
  • Data wybierz rodzaj 
 
  • Miasto wybierz datę szkolenia 
  } ?> if($checkrodzaj != $rodzaj && $rodzaj != „”) { ?>
  • Data wybierz datę:$_POST['termin'] = „”; have_posts()) : $my_query->the_post(); ?> $check1 = get_the_date(); if($check1 == $check2) goto end2; ?> end2: $check2 = get_the_date(); ?>  
 
  • Miasto wybierz datę szkolenia 
  } ?> if($checkrodzaj == $rodzaj && $rodzaj != „”) { ?> if($typ == „zawodowe” && empty($termin) == false) { ?>
  • Data wybrano: have_posts()) : $my_query->the_post(); ?> $check1 = get_the_date(); if($check1 == $check2) goto end1; ?> end1: $check2 = get_the_date(); ?>  
  if ($typ == „zawodowe” && $termin == $checktermin && $termin == „”) { ?>
  • Miasto wybierz datę szkolenia 
} ?> if ($typ == „zawodowe” && $termin != $checktermin && $termin != „”) { ?>
 • Miasto wybierz miasto have_posts()) : $my_query->the_post(); ?> $idis = get_the_ID(); global $wpdb; $results = $wpdb->get_results(„SELECT DISTINCT name FROM qes_term_relationships tr JOIN qes_term_taxonomy tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id JOIN qes_terms t ON t.term_id = tt.term_id WHERE object_id = ‚$idis’ AND taxonomy = ‚post_tag’”); foreach ( $results as $result ) { echo „
name}>{$result->name}
  • „; } endwhile; ?>  
} ?> if ($typ == „zawodowe” && $termin == $checktermin && $termin != „”) { ?>
 • Miasto wybrano: have_posts()) : $my_query->the_post(); ?> $idis = get_the_ID(); global $wpdb; $results = $wpdb->get_results(„SELECT DISTINCT name FROM qes_term_relationships tr JOIN qes_term_taxonomy tt ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id JOIN qes_terms t ON t.term_id = tt.term_id WHERE object_id = ‚$idis’ AND taxonomy = ‚post_tag’”); foreach ( $results as $result ) { echo „
name}>{$result->name}
  • „; } endwhile; ?>  
} ?> } ?> if($termin == „” && $typ == „zawodowe”) { ?>
  • Data wybierz datę:$_POST['termin'] = „”; have_posts()) : $my_query->the_post(); ?> $check1 = get_the_date(); if($check1 == $check2) goto end3; ?> end3: $check2 = get_the_date(); ?>  
 
  • Miasto wybierz datę szkolenia 
  } ?> } ?>
  • Status ?> if($klient == „”) { ?> „; „; „; } ?> if($klient != „”) { ?> „; „; „; } ?>  
 
if ($klient == „firma”) { ?>

[hidden typ]
[hidden termin]
[hidden miasto]
[hidden rodzaj]

 • Nazwa firmy(*)
 • Adres(*)
 • NIP(*)
 • Osoba kontaktowa(*)
 • E-mail(*)
 • Telefon(*)
 • Adres do korespondencji (inny niż do FV)
 • Imiona uczestnika(*)
 • Nazwisko(*)
 • Data urodzenia(*)
 • Miejsce urodzenia(*)
 • Uwagi
 • Zaakceptuj przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych
  Zaakceptuj postanowienia końcowe regulaminu

[hidden typ]
[hidden termin]
[hidden miasto]
[hidden rodzaj]

 • Imiona uczestnika(*)
 • Nazwisko(*)
 • Data urodzenia(*)
 • Miejsce urodzenia(*)
 • E-mail(*)
 • Telefon(*)
 • Adres korespondencyjny(*)
 • Uwagi
 • Zaakceptuj przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych
  Zaakceptuj postanowienia końcowe regulaminu (*)
} ?> if ($klient == „klient”) { ?>

[hidden typ]
[hidden termin]
[hidden miasto]
[hidden rodzaj]

 • Nazwa firmy(*)
 • Adres(*)
 • NIP(*)
 • Osoba kontaktowa(*)
 • E-mail(*)
 • Telefon(*)
 • Adres do korespondencji (inny niż do FV)
 • Imiona uczestnika(*)
 • Nazwisko(*)
 • Data urodzenia(*)
 • Miejsce urodzenia(*)
 • Uwagi
 • Zaakceptuj przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych
  Zaakceptuj postanowienia końcowe regulaminu

[hidden typ]
[hidden termin]
[hidden miasto]
[hidden rodzaj]

 • Imiona uczestnika(*)
 • Nazwisko(*)
 • Data urodzenia(*)
 • Miejsce urodzenia(*)
 • E-mail(*)
 • Telefon(*)
 • Adres korespondencyjny(*)
 • Uwagi
 • Zaakceptuj przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych
  Zaakceptuj postanowienia końcowe regulaminu (*)
} ?>