Nazwa firmy: QES Consulting sp. z o.o. spółka komandytowa

NIP: PL 945-217-32-58

Dane Firmy do fakturowania:QES CONSULTING sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Białoprądnicka 33 C, 31-221 Kraków

Adres Biura: ul. Białoprądnicka 33 C, 31-221 Kraków

Adres do korespondencji:ul. Białoprądnicka 33 C, 31-221 Kraków

Numer konta złotowego (waluta PLN): (IBAN) PL 94 1910 1048 2782 7824 0437 0001

Numer konta walutowego (waluta EURO):(IBAN)PL 67 1910 1048 2782 7824 0437 0002

SWIFT / BIC CODE: DEUTPLPK

Bank prowadzący rachunek: Deutsche Bank PBC S.A.

KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457267