W trakcie szkolenia omawiane są podstawowe zasady ergonomiczne dotyczące ręcznych prac transportowych, które powinny zostać wdrożone już podczas planowania i montowania linii produkcyjnych i stanowisk pracy. Celem szkolenia jest zmniejszenie ryzyka powstania u pracownika urazu fizycznego, który może powstać w wyniku wykonywania ręcznego transportu. Wdrożenie zasad zaprezentowanych w niniejszym szkoleniu przenosi o krok do przodu działania pracodawcy w celu stworzenia wolnego od zagrożeń i wypadków środowiska pracy.

Cel modułu szkoleniowego:

 • Zrozumienie ważności zagadnienie ergonomii w środowisku pracy.
 • Przedstawienie informacji o uszkodzeniach układu mięśniowo ? szkieletowego powstałych w wyniku nieprawidłowych warunków pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń związanych z czynnościami transportu ręcznego.
 • Nauka zasad właściwych metod transportu ręcznego.
 • Treść modułu szkoleniowego:

 • Powiązania między człowiekiem a środowiskiem pracy.
 • Trójkąt ergonomiczny (pracownik ? czynności – stanowisko pracy).
 • Warunki środowiska pracy.
 • Transport ręczny.
 • Urazy zawodowe ? uszkodzenie układu mięśniowo ? szkieletowego.
 • Zarządzenie ryzykiem zawodowym z uwzględnieniem ergonomii podczas ręcznych prac transportowych.
 • Identyfikacja zagrożeń ergonomicznych podczas ręcznych prac transportowych.
 • Ograniczenia ciężarów w transporcie ręcznym.
 • Techniki podnoszenie, transportu i rozładunku.
 • Biomechaniczne wartości wysiłku.
 • Zasady ergonomii w tworzeniu ergonomicznego stanowiska pracy.
 • Sposób prowadzenia modułu szkoleniowego:

  Szkolenie organizowane jako interaktywne – wykłady, pokazy i ćwiczenia.

  Moduł szkoleniowy przeznaczony dla:

  Wszystkich, którzy są zaangażowani w transporcie ręcznym podczas produkcji, w magazynach i różnego rodzaju wydziałach.

  Czas trwania modułu:

  2 godziny.