W trakcie szkolenia omawiane są zagadnienia z dziedziny ergonomii, wykorzystywane podczas planowania warunków środowiska pracy. Ergonomia jest dziedziną, która musi być wdrażana podczas planowania i polepszania stanowisk pracy, włączając stanowiska pracy w pomieszczeniach produkcyjnych i technicznych.

Cel modułu szkoleniowego:

 • Zrozumienie roli ergonomii w środowisku pracy.
 • Przedstawienie informacji o uszkodzeniach układu mięśniowo ? szkieletowego, powstałych w wyniku nieprawidłowych warunków pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń związanych z nie ergonomicznymi stanowiskami pracy w pomieszczeniach produkcyjnych i pomieszczeniach technicznych.
 • Zasady właściwej pracy w pomieszczeniach produkcyjnych i technicznych. Właściwa organizacja stanowiska pracy.

Treść modułu szkoleniowego:

 • Co to jest ergonomia?
 • W jaki sposób należy wdrażać zasady ergonomii w zakładzie pracy?
 • Wdrażanie ergonomii, jako integralnej dziedziny planowania stanowisk pracy i innych stanowisk roboczych.
 • Modele ergonomiczne.
 • Użycie wymiarów antropometrycznych podczas planowania schematów i stanowisk roboczych.
 • Aspekty ergonomii w planowaniu obszarów pracy (oświetlenie, mikroklimat, hałas).
 • Przykłady zastosowania rozwiązań ergonomicznych i ich powiązania z planowaniem.

Sposób prowadzenia modułu szkoleniowego :

Szkolenie organizowane jako interaktywne – wykłady, pokazy i ćwiczenia.

Moduł szkoleniowy przeznaczony dla:

Służb technicznych, działu zakupów i inwestycji, służby BHP.

Czas trwania modułu:

2 godziny.