W trakcie szkolenia omawiane są zagadnienia z dziedziny ergonomii, wykorzystywane podczas planowania warunków środowiska pracy. Ergonomia jest dziedziną, która musi być wdrażana podczas planowania i polepszania stanowisk pracy, włączając biura, laboratoria oraz pozostałe stanowiska.

Cel modułu szkoleniowego:

 • Zrozumienie roli ergonomii w środowisku pracy.
 • Przedstawienie informacji o uszkodzeniach układu mięśniowo ? szkieletowego powstałych w wyniku nieprawidłowych warunków pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń związanych z nieergonomicznymi stanowiskami pracy w laboratoriach oraz podczas wykonywania prac biurowych.
 • Zasady właściwej pracy w laboratoriach i biurach przy komputerze. Właściwa organizacja stanowiska pracy.
 • Treść modułu szkoleniowego:

 • Co to jest ergonomia?
 • W jaki sposób należy wdrażać zasady ergonomii w zakładzie pracy?
 • Wdrażanie ergonomii, jako integralnej dziedziny planowania stanowisk pracy i innych stanowisk roboczych.
 • Modele ergonomiczne.
 • Użycie wymiarów antropometrycznych podczas planowania schematów i stanowisk roboczych.
 • Aspekty ergonomii w planowaniu obszarów pracy (oświetlenie, mikroklimat, hałas).
 • Przykłady zastosowania rozwiązań ergonomicznych i ich powiązania z planowaniem.
 • Sposób prowadzenia modułu szkoleniowego:

  Szkolenia organizowane jako interaktywne ? wykład, dyskusja, quiz, case study.

  Moduł szkoleniowy przeznaczony dla:

  Służb technicznych, działu zakupów i inwestycji, służby BHP.

  Czas trwania modułu:

  3 godziny.