Szkolenie z zasad ergonomii w laboratoriach dostarcza pracownikom niezbędną wiedzę, świadomość oraz zdolność do pracy w zgodzie z zasadami właściwego wykonywania pracy w celu zapobiegania poczuciu dyskomfortu, fizycznego napięcia i urazów układu mięśniowo ? szkieletowego. Szkolenie jest szkoleniem interaktywnym i zawiera wiele przykładów z powszedniego dnia pracy, głównie w laboratorium. Szkolenie ma na celu stworzenie optymalnego interfejsu pomiędzy pracownikiem, wykonywanymi czynnościami, stanowiskiem pracy oraz środowiskiem pracy, dzięki czemu możliwe jest znaczące zredukowanie urazów mięśniowo-szkieletowych u pracowników.

Cel modułu szkoleniowego:

 • Zrozumienie ważności zasad ergonomii na stanowisku pracy.
 • Przekazanie informacji i wiedzy w temacie urazów systemu mięśniowo-szkieletowego.
 • Identyfikacja zagrożeń ergonomicznych podczas wykonywania czynności w laboratoriach.
 • Nauka zasad poprawnej i bezpiecznej pracy w laboratorium.
 • Organizacja pracy w laboratorium.
 • Cel modułu szkoleniowego:

 • Powiązania pomiędzy pracownikiem a środowiskiem pracy.
 • Trójkąt ergonomiczny (pracownik ? czynności – stanowisko pracy).
 • Urazy zawodowe ? system mięśniowo ? szkieletowy.
 • Aspekty ergonomii w środowisku pracy w laboratorium.
 • Aspekty ergonomii przy planowaniu oświetlenia w laboratorium.
 • Zarządzenie ryzykiem ergonomicznym w laboratorium.
 • Zgłaszanie zagrożenia ergonomicznego.
 • Schemat poruszania się po laboratorium ?spaghetti?.
 • Techniki podnoszenia i transportu ręcznego.
 • Wskazówki dotyczące poprawy postawy ciała.
 • Techniki przeciągania się i relaksu.
 • Sposób prowadzenia modułu szkoleniowego :

  Szkolenie organizowane jako interaktywne – wykłady, pokazy i ćwiczenia

  Moduł szkoleniowy przeznaczony dla:

  Pracowników na stanowiskach laboratoryjnych.

  Czas trwania modułu:

  2 godziny.