Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy pracują z gazami sprężonymi w przestrzeniach zamkniętych / ograniczonych z utrudnionym dojściem. Intencją szkolenia jest przekazanie pracownikom narzędzi i umiejętności w celu identyfikacji materiałów, ryzyka, zagrożeń i wymaganych systemów zabezpieczeń. Celem jest również przekazanie informacji co do bezpiecznego sposobu postępowania z gazami w laboratorium

Cel modułu szkoleniowego:

Przekazanie informacji o właściwościach i zagrożeniach stwarzanych przez gazy używane w zakładzie. Postępowanie w sytuacjach zagrożeń.

Treść modułu szkoleniowego:

  • Zagrożenia związane z używaniem gazów sprężonych.
  • Praca w przestrzeniach zamkniętych z ograniczonym dojściem.
  • Identyfikacja materiałów, ryzyka i zagrożeń.
  • Sposoby unikania zagrożeń.
  • Transport gazów.
  • Bezpieczna praca z gazami.

Sposób prowadzenia modułu szkoleniowego :

Mieszane wykłady, dyskusja i pokazy / demonstracje.

Moduł szkoleniowy przeznaczony dla:

Pracownicy wykonujący prace z urządzeniami pobierającymi gazy techniczne.

Czas trwania modułu:

3 godziny.

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015