Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wykonujących prace ze sprężonymi gazami w środowisku pracy oraz z ciekłym azotem. Intencją szkolenia jest przekazanie pracownikom narzędzi i umiejętności

Speaking writer who’s going to write the paper from scratch. Your documents Will Surely be appreciated if you wishorder custom term paper writingIsn’t a nightmare anymore. Being a online essay author is by no means a straightforward job

w celu identyfikacji materiałów, ryzyka, zagrożeń i wymaganych systemów zabezpieczeń.

Cel modułu szkoleniowego:

 • Zaznajomienie się z właściwościami gazów.
 • Gazy w pomieszczeniach pracy.
 • Zrozumienie zagrożenia podczas pracy z gazami.
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa.
 • Poznanie różnych typów zbiorników na gaz.
 • Transport i użycie gazów.
 • Odpowiedzialność oraz uprawnienia.

Treść modułu szkoleniowego:

 • Ważność zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i zakładu.
 • Zagrożenia związane z używaniem gazów.
 • Uszkodzenia oraz urazy wypadkowe.
 • Wyposażenie butli ze sprężonymi gazami, elementy składowe.
 • Poprawne wykonywanie czynności z butlami, transport, magazynowanie i obsługa butli z gazami.
 • Użycie gazów i butli.
 • Badanie szczelności instalacji i butli gazowych.
 • Używanie ciekłych gazów ? zagrożenia oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Sposób prowadzenia modułu szkoleniowego:

Mieszane wykłady, dyskusja i pokazy / demonstracje.

Kurs przeznaczony dla:

Każdy pracownik wyznaczony przez pracodawcę do pracy z ciekłym azotem, wykonujący prace z materiałami kriogenicznymi oraz pracownicy wykonujący prace ze skompresowanymi gazami.

Czas trwania modułu:

3 godziny.

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015