Szkolenie z zasad ergonomii na stanowisku komputerowym dostarcza pracownikom niezbędną wiedzę, świadomość oraz zdolność do pracy w sposób zgodny z zasadami ergonomii w celu zapobiegania poczuciu dyskomfortu, fizycznego napięcia oraz urazów systemu mięśniowo ? szkieletowego.

Niniejsze szkolenie jest szkoleniem interaktywnym i zawiera przykłady z codziennej pracy, w szczególności ze stanowiska komputerowego. Szkolenie ma na celu stworzenie optymalnego interfejsu pomiędzy pracownikiem, wykonywanymi czynnościami, stanowiskiem pracy oraz środowiskiem pracy, dzięki czemu możliwe jest znaczące zredukowanie urazów mięśniowo-szkieletowych u pracowników.

Cel modułu szkoleniowego:

Po zakończeniu szkolenia pracownik będzie świadomy ważności zagadnienia poprawnego dostosowania stanowiska pracy, środowiska pracy oraz swoich czynności do indywidualnych cech antropomorficznych człowieka. Uczestnik po zakończeniu szkolenia potrafi:

 • Wskazać zasady ergonomii pracy i wyjaśnić ich ważność.
 • Zidentyfikować problemy ergonomii na stanowisku pracy.
 • Zidentyfikować problemy ergonomii oraz ich wpływ na poczucie dyskomfortu w pracy.
 • Znać sposób organizacji stanowiska pracy w zgodzie z zasadami ergonomii.
 • Oraz zna ergonomiczne zasady poprawnej pracy.

Treść modułu szkoleniowego:

 • Co to jest ergonomia i jej zastosowanie w codziennym życiu.
 • Zasady ergonomii przy poprawnej pracy na stanowisku komputerowym.
 • Możliwość połączenia wymagań pracownika oraz warunków stanowiska pracy.
 • Ergonomiczne sposoby uniknięcia fizycznego napięcia.
 • MSD i jego implikacje.
 • Sposoby oszczędzania wzroku.

Sposób prowadzenia modułu szkoleniowego :

Szkolenie organizowane jako interaktywne – wykłady, pokazy i ćwiczenia

Moduł szkoleniowy przeznaczony dla:

Pracowników na stanowiskach wyposażonych w monitory komputerowe.

Czas trwania modułu:

2 godziny.