Często pracodawcy, którzy stosują zaawansowane systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz zapewnili technicznie bezpieczne i komfortowe stanowiska spotykają się z potrzebą wpłynięcia na zachowania pracowników i ich motywację poprzez podniesienie ich świadomości w zakresie roli, jaką odgrywają sami pracownicy i sposobu, w jaki wykonują pracę, na ich komfort i zdrowie. Pracownik, który na doskonale zorganizowanym stanowisku nie przestrzega podstawowych zasad ergonomii (nieodpowiednio podnosi ciężary, rozkłada materiały pracy w sposób wymagający schylania, rotowania tułowia itp.) nadal jest zagrożony wystąpieniem schorzeń narządu ruchu i jego praca nadal będzie niezadowalająca pod względem wydajności i jakości.

Szkolenie poprzedzone jest wizytą w Firmie Klienta celem dostosowania programu do ergonomicznych czynników ryzyka występujących w zakładzie pracy i sporządzenia dokumentacji fotograficznej, służącej do przygotowania prezentacji szkoleniowej. Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

Cel modułu szkoleniowego:

 • Wskazanie uczestnikom bezpiecznych metod wykonywania pracy obciążającej układ mięśniowo ? szkieletowy.
 • Zmotywowanie pracowników do stosowania prawidłowych rozwiązań poprzez ukazanie negatywnych skutków konkretnych sposobów wykonywania pracy oraz korzyści zdrowotnych stosowania zasad ergonomii.
 • Treść modułu szkoleniowego:

 • Co to jest ergonomia?
 • Ergonomiczne czynniki ryzyka.
 • Schorzenia powiązane z pracą.
 • Identyfikacja podstawowych czynników ryzyka na wybranych stanowiskach w zakładzie Klienta.
 • Wskazanie bezpiecznych metod wykonania pracy.
 • Sposób prowadzenia modułu szkoleniowego :

  Szkolenia organizowane jako interaktywne ? wykład, dyskusja, quiz, case study, praktyczne ćwiczenia ? podnoszenie, przenoszenie ciężarów na stanowiskach robotniczych.

  Moduł szkoleniowy przeznaczony dla:

  pracowników na stanowiskach robotniczych, produkcyjnych.

  Czas trwania modułu:

  4 godziny.

  Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

  25 osób.

  Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015