Wypadki spowodowane poślizgnięciem lub potknięciem się często powodują ciężkie i trwałe urazy. Często w zakładach pracy te rodzaje wypadków są jedynymi lub dominującymi wypadkami w pracy. Celem niniejszego szkolenia jest znaczące zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych poślizgnięciem się lub potknięciem.

Poślizgnięcia i potknięcia spowodowane są wieloma przyczynami: rodzajem obuwia, przeszkodami na drodze, czyszczeniem podłóg, czynnikami środowiskowymi lub czynnikiem ludzkim.

Podczas niniejszego szkolenia skupimy się głównie na czynniku ludzkim oraz na tym, co każdy pracownik może zrobić we własnym zakresie w celu zapobiegania poślizgnięciom, potknięciom i upadkom w pracy.

Cel szkolenia:

Nauczenie pracowników sposobów zapobiegania poślizgnięciom, potknięciom i wynikającym z nich upadkom.

Treść szkolenia:

  • Omówienie wypadków związanych z poślizgnięciami i potknięciami.
  • Główne przyczyny wypadków spowodowanych poślizgnięciami i potknięciami.
  • Środki i sposoby redukcji ryzyka poślizgnięcia i potknięcia.

Procedura szkolenia:

Wykład, prezentacje.

Kurs przeznaczony dla:

Wszyscy pracownicy.

Czas trwania szkolenia:

1 godzina

Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015