Wypadki spowodowane upadkiem z wysokości przeważnie kończą się śmiercią lub ciężkim urazem. W wielu zakładach pracy wykonywane są codziennie czynności wymuszające konieczność wejścia na drabinę, podest, rusztowanie dach lub konstrukcję. Często pracownicy i osoby sprawujące nadzór nie są świadomi zagrożeń i wymagań bezpieczeństwa przy tych rodzajach prac. Celem niniejszego szkolenia jest znaczące zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych upadkiem z wysokości.

Upadki z wysokości spowodowane są wieloma przyczynami: brakiem indywidualnych środków zapobiegających upadkowi, niewłaściwymi zabezpieczeniami lub brakiem stałych zabezpieczeń, brakiem bezpośredniego nadzoru, brakiem ustalenia zasad wykonywanych prac lub czynnikiem ludzkim.

Podczas niniejszego szkolenia omówione zostaną zasady bezpiecznego wykonywania prac na wysokości, zapobieganie upadkom oraz opisane zostaną odpowiedzialności pracownika i osoby sprawującej nadzór nad wykonywaną pracą.

Cel szkolenia:

Nauczenie pracowników sposobów bezpiecznego wykonywania prac na wysokości i ograniczenia związanego z wykonywaną pracą ryzyka upadku.

Treść szkolenia:

 • Omówienie wypadków związanych z upadkiem z wysokości.
 • Główne przyczyny wypadków spowodowanych upadkiem z wysokości.
 • Środki i sposoby ograniczenia ryzyka zawodowego podczas wykonywania prac na wysokości.
 • Procedura szkolenia:

  Wykład, prezentacje, pokazy i ćwiczenia.

  Kurs przeznaczony dla:

  Wszyscy pracownicy i pracownicy nadzoru.

  Czas trwania szkolenia:

  2 godziny

  Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015