Dla naszych klientów – będących głównymi wykonawcami , podwykonawcami – pełnimy funkcję zewnętrznych służb BHP. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, możemy wynająć pracownika służb BHP na czas realizacji kontraktu.

Taką obsługę budów bhp realizujemy zarówno w Polsce, jak i na budowach zagranicznych.  Od prawie 10 lat dla kilkunastu największych polskich i niemieckich firm budowlanych nasi specjaliści BP pracują na budowach zagranicznych. Nasi specjaliści BHP i p.poż posiadają doświadczenie w realizacji kontaktów drogowych, mostowych, w petrochemiach rafineriach, konstrukcjach stalowych i wiele innych.

 

Możemy pełnić funkcję koordynatora BHP (w przypadku wielu podwykonawców) jak i specjalistów ds. BHP.

W zakres naszego działania wchodzą następujące elementy:

 • Opracowujemy wymagany plan BIOZ (generalny, jak i dla poszczególnych robót) oraz konieczne procedury i formularze.
 • Obejmujemy codzienną kontrolą i weryfikacją wszystkich pracowników – w tym podwykonawców.
 • Uczestniczymy w odbiorach i komisjach BHP. Prowadzimy toolboxy, pogadanki. Wspomagamy kierowników budów w pretaskach (pretask meetings).

Szkolimy klientów, podwykonawców (szkolenia codzienne i wstępne), przygotowujemy wymagania dla prac na pozwolenie oraz szczególnie niebezpiecznych (z otwartym ogniem, ograniczone przestrzenie, strefy zagrożenia wybuchem)

W odpowiedzi na potrzeby KLIENTA oferujemy przejęcie zadań i obowiązków Koordynatora BHP/ specjalistów BHP na czas trwania budowy, w tym:

 • Sporządzamy plan BIOZ Generalnego Wykonawcy, w tym procedur i wytycznych obowiązujących wszystkich podwykonawców podczas trwania budowy.
 • Sprawdzamy dokumentację (planów BIOZ i method statement) wszystkich firm podwykonawczych oraz dopuszczenie ich do pracy.
 • Wykonujemy bieżącą kontrolę (inspekcję) placu budowy pod kątem bezpieczeństwa pracy. Prowadzimy szkolenia.

 

 • Prowadzimy raportowanie / analizę trendów, definiujemy działania prewencyjne, ograniczające potencjalne źródła zagrożeń.
 • Nadzorujemy i koordynujemy firmy podwykonawcze w zakresie BHP.
 • Uczestniczymy w kontrolach zewnętrznych organów nadzoru PIP, PSP.
 • Doradzamy i wspieramy kierowników projektów.
 • Kontaktujemy się ze służbami BHP zleceniodawcy.
 • Reprezentujemy naszych klientów w sprawach BHP.
 • Identyfikujemy zagrożenia.
 • Oceniamy ryzyko (TRA).

Przygotowujemy pracowników do oceny ryzyka (LMRA), uczestniczymy w naradach, promujemy bezpieczne zachowania, prowadzimy obserwację pracy. Z założenia nasi ludzie spędzają min 80% czasu na obserwacji zachowań pracowników.

 • Prowadzimy dochodzenia powypadkowe.
 • Realizujemy zadania w zakresie p.poz i ochrony środowiska.

I inne obowiązki, zgodnie z ustaleniami z klientami. Nasi pracownicy posiadają wymagane wykształcenie (min MVK), uprawnienia (w tym SCC/VCA), ukończone szkolenia i zdobyte certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje. W chwili obecnej nasze służby BHP nadzorowały już kilkanaście dużych budów – Polska, Holandia, Niemcy.

Prosimy o kontakt telefoniczy lub przez formularz kontaktowy. Przygotujemy dla Państwa ofertę.