Prowadzimy stałą obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie BHP, p.poż i ochrony środowiska:

Zakres obsługi BHP i p.poż:

 • Obsługa podmiotów gospodarczych, zatrudniających do 600 pracowników (w przypadku braku własnych służb BHP).
 • Szkolenia wstępne ogólne.
 • Dokumentacja powypadkowa.
 • Przygotowywanie dokumentacji w przypadku ubiegania się pracownika o odszkodowanie.
 •  

 • Doradztwo w zakresie przepisów BHP, p,poż oraz wybranych przepisów ochrony środowiska.
 • Odbiory eksploatacyjne, opiniowanie, przygotowywanie instrukcji BHP oraz technologicznych, ocena stanu BHP, inna wymagana przez prawo dokumentacja.
 • Pomoc w kontaktach z PIP, PIS, PSP.
 • Konserwacja sprzętu p.poż, gaśnice, dokumentacja, instrukcje itp.

Zakres obsługi – ochrona środowiska:

 • Identyfikacja wymagań prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa, ocena zgodności z wymaganiami prawnymi, prowadzenie wymaganej przez prawo ewidencji zrzutów środowiskowych (odpady, emisje do powietrza, ścieki, pobór wód).
 • Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz składanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego oraz PIOŚ.
 • Reprezentowanie firmy podczas kontroli zewnętrznych, okresowy audyt wewnętrzny (kontrola dokumentacji, realizacji wymagań prawnych).
 • Opracowywanie wniosków o pozwolenia administracyjne (gospodarka odpadami, emisje do atmosfery), zgłaszanie instalacji niewymagających pozwolenia, pomoc w znalezieniu odbiorcy odpadów, wykonywanie Ocen Oddziaływania na Środowisko.
 • Wdrażanie Systemów Zarządzania Środowiskowego.

Efekty realizacji usługi:

 • Zgodność z wymaganiami prawa.
 • Przygotowana dokumentacja ze szkoleń, wypadków, kontroli.
 • Zmniejszenie ryzyka powstania wypadku oraz powstania niezgodności z prawem bhp.ppoz i ochrony środowiska w przedsiębiorstwie

Czas realizacji usługi:

 • Systematyczne wizyty w organizacji ? częstotliwość do ustalenia.

Cennik usługi:

 • od 400 zł do 20 pracowników, od 500 zł do 50 pracowników, od 1000 zł ? do 200 pracowników. Powyżej 200 ? pracowników ? do ustalenia.

Podczas ustalania liczby wizyt i zakresu obsługi brane są pod uwagę wymagania prawne, branża oraz potrzeby przedsiębiorcy.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.