Prowadzimy stałą obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie BHP, p.poż i ochrony środowiska:

Zakres obsługi BHP i p.poż:

 • Obsługa podmiotów gospodarczych, zatrudniających do 600 pracowników (w przypadku braku własnych służb BHP).
 • Szkolenia wstępne ogólne.
 • Dokumentacja powypadkowa.
 • Przygotowywanie dokumentacji w przypadku ubiegania się pracownika o odszkodowanie.
 •  

 • Doradztwo w zakresie przepisów BHP, p,poż oraz wybranych przepisów ochrony środowiska.
 • Odbiory eksploatacyjne, opiniowanie, przygotowywanie instrukcji BHP oraz technologicznych, ocena stanu BHP, inna wymagana przez prawo dokumentacja.
 • Pomoc w kontaktach z PIP, PIS, PSP.
 • Konserwacja sprzętu p.poż, gaśnice, dokumentacja, instrukcje itp.

Zakres obsługi – ochrona środowiska:

 • Identyfikacja wymagań prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa, ocena zgodności z wymaganiami prawnymi, prowadzenie wymaganej przez prawo ewidencji zrzutów środowiskowych (odpady, emisje do powietrza, ścieki, pobór wód).
 • Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz składanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego oraz PIOŚ.
 • Reprezentowanie firmy podczas kontroli zewnętrznych, okresowy audyt wewnętrzny (kontrola dokumentacji, realizacji wymagań prawnych).
 • Opracowywanie wniosków o pozwolenia administracyjne (gospodarka odpadami, emisje do atmosfery), zgłaszanie instalacji niewymagających pozwolenia, pomoc w znalezieniu odbiorcy odpadów, wykonywanie Ocen Oddziaływania na Środowisko.
 • Wdrażanie Systemów Zarządzania Środowiskowego.

Efekty realizacji usługi:

 • Zgodność z wymaganiami prawa.
 • Przygotowana dokumentacja ze szkoleń, wypadków, kontroli.
 • Zmniejszenie ryzyka powstania wypadku oraz powstania niezgodności z prawem bhp.ppoz i ochrony środowiska w przedsiębiorstwie

Czas realizacji usługi:

 • Systematyczne wizyty w organizacji ? częstotliwość do ustalenia.

Cennik usługi:

 • od 400 zł do 20 pracowników, od 500 zł do 50 pracowników, od 1000 zł ? do 200 pracowników. Powyżej 200 ? pracowników

  Now you’re aware that an honest and qualitative on-line essay writing service may provide assistance that is excellent for your learning, it’s time. You won’t ever stop until you’ve discovered it, If you’re searching for something that important for you. This means that you may remain certain you locate a individual within our essay writing service which may be trusted. Additionally, do not omit. You will be asked to rate the writer Once it has been finished. An expert essay author has to be acquainted with all kinds of references and citations write essay for me. You will either place an order for an entirely new portion of work on the subject of your decision if you are fighting to compose an essay or you could write it yourself and purchase a services. It is a work Though the essay has construction that is free and a little amount.

  ? do ustalenia.

Podczas ustalania liczby wizyt i zakresu obsługi brane są pod uwagę wymagania prawne, branża oraz potrzeby przedsiębiorcy.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.