Ocena Ryzyka Zawodowego Warsztaty z Oceny 12.03 Kraków

Intencją szkolenia jest w przekazanie informacji w temacie systemów bezpieczeństwa maszyn, które są aktualnie eksploatowane oraz zasady zabezpieczania maszyn przed spowodowaniem urazu. Głównym celem jest redukcja liczby zagrożeń w środowisku pracy oraz wzrost świadomości pracowników.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie informacji o typach maszyn i zasadach bezpieczeństwa oraz rodzajach stosowanych zabezpieczeń. Zdobycie przez uczestników umiejętności identyfikacji zagrożeń stwarzanych przez maszyny. Drugi dzień ? warsztaty z praktyczną oceną zgodności w zakresie minimalnych wymagań.

Treść szkolenia:

Część 1: Teoria – I dzień
 • Wymagania prawne dotyczące osłon maszyn oraz zabezpieczeń. Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn. Listy kontrolne.
 • Typy systemów mechanicznych oraz mechanizmów w maszynach, które wymagają zastosowania osłon. Typowe zagrożenia.
 • Wymagane właściwości osłon i zabezpieczeń maszyn oraz wymagane sposoby montowania osłon.
 • Alternatywne zabezpieczenia maszyn, automatyczne systemy zabezpieczeń.
 • Obowiązek prac konserwacyjnych, LOTO (lock out/tagout).
 • Analiza wypadków w pracy podczas obsługi maszyn oraz możliwe rozwiązania techniczne w celu zapobieżenia ich ponownemu wystąpieniu.
Część 2: Praktyczna ? II dzień
 • AUDYT maszyny, analiza miejsc problematycznych i źródeł zagrożeń w stosowanych urządzeniach, przeprowadzenie dyskusji oraz wniesienie możliwych rozwiązań. Uczestnicy szkolenia dokonują w praktyce oceny zgodności z minimalnymi/ zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dla maszyn.
Sposób prowadzenia szkolenia :
 • Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu stacjonarnego. Szkolenia organizowane jako interaktywne ? wykład, dyskusja, quiz, case study. Ćwiczenia praktyczne – ocena zabezpieczeń maszyn.

Kurs przeznaczony dla:

 • Inżynierowie, kadra kierownicza, safety manager, specjalista ds. bhp, inspektor ds. bhp, służby techniczne.

Czas trwania szkolenia:

 • 16 godzin.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

 • 25 osób.
Formularz zgloszeniowy na szkolenia 2015

MIEJSCE SZKOLENIA: