Cel szkolenia:

zdobycie wiedzy na temat czynników wpływających na powstawanie i skuteczne działanie zespołu osób (pracowników) oraz analiza zagrożeń powodujących rozpad zespołu.

Treść szkolenia:

 • psychologiczne przesłanki umożliwiające i utrudniające efektywną współpracę w zespole,
 • dobór ludzi do zespołu,
 • czynniki zapewniające stały rozwój zespołu,
 • rola lidera (przywódcy),
 • podstawowe zasady komunikowania się w zespole (np. komunikacja na zebraniach),
 • zasady motywowania członków zespołu oraz podejmowanie decyzji w zespole.

  Uczestnicy będą mieli okazję prześledzenia omawianych zjawisk w praktyce dzięki warsztatom grupowym, będącym częścią szkolenia, a polegającym na stworzeniu własnych, skutecznie działających zespołów.

  Procedura szkolenia:

  wykład, praca w zespołach (warsztaty), analiza wytworów współpracy zespołowej, test psychologiczny.

  Szkolenie przeznaczone jest dla :

  kadry menadżerskiej, kierowniczej, osób pracujących w grupach.

  Czas trwania szkolenia :

  8 godzin.

  Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

  12 osób.