Budowanie efektywnie działających zespołów

Cel szkolenia:

zdobycie wiedzy na temat czynników wpływających na powstawanie i skuteczne działanie zespołu osób (pracowników) oraz analiza zagrożeń powodujących rozpad zespołu.

Treść szkolenia:

  • psychologiczne przesłanki umożliwiające i utrudniające efektywną współpracę w zespole,
  • dobór ludzi do zespołu,
  • czynniki zapewniające stały rozwój zespołu,
  • rola lidera (przywódcy),
  • podstawowe zasady komunikowania się w zespole (np. komunikacja na zebraniach),
  • zasady motywowania członków zespołu oraz podejmowanie decyzji w zespole.

    Uczestnicy będą mieli okazję prześledzenia omawianych zjawisk w praktyce dzięki warsztatom grupowym, będącym częścią szkolenia, a polegającym na stworzeniu własnych, skutecznie działających zespołów.

    Procedura szkolenia:

    wykład, praca w zespołach (warsztaty), analiza wytworów współpracy zespołowej, test psychologiczny.

    Szkolenie przeznaczone jest dla :

    kadry menadżerskiej, kierowniczej, osób pracujących w grupach.

    Czas trwania szkolenia :

    8 godzin.

    Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

    12 osób.