Cel szkolenia :

Zdiagnozowanie własnych predyspozycji przywódczych oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności przywódczych.

Treść szkolenia :

W trakcie szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia tematyczne:

 • nowe spojrzenie na istotę przywództwa,
 • określenie tzw. poziomów (obszarów) przywództwa,
 • analiza cech charakteryzujących skutecznych liderów,
 • analiza umiejętności niezbędnych do pełnienia rzeczywistych ról przywódczych (między innymi: delegowanie zadań, przekazywanie decyzji, zarządzania sobą w czasie, budowa skutecznie działających zespołów itp.).

  Zaprezentowane zostaną też skale i kwestionariusze psychologiczne, które pozwolą na ocenienie własnych predyspozycji przywódczych (skala cech przywódczych, spis zachowań przywódczych, wieloczynnikowy kwestionariusz przywództwa).

  Procedura szkolenia :

  Szkolenie będzie miało charakter interaktywny, a więc obok wykładów przewidziane są analiza sytuacji problemowych, scenki, kwestionariusze i skale psychologiczne.

  Szkolenie przeznaczone jest dla :

  Kadry kierowniczej.

  Czas trwania szkolenia :

  Wersja skrócona – 8 godzin, wersja pełna – 16 godzin (dwa dni po 8 godzin).

  Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

  12 osób