Cel szkolenia:

Zaprezentowanie kompleksowej wiedzy, dotyczącej komunikacji międzyludzkiej. Doskonalenie umiejętności skutecznego porozumiewania się.

Treść szkolenia:

Uczestnicy poznają podstawowe zasady efektywnej i asertywnej komunikacji, takie jak: jak być skutecznym nadawcą i odbiorcą informacji, jak budować komunikaty, aby ich treść została zapamiętana przez odbiorcę, jak unikać tzw. barier komunikacyjnych i przeciwdziałać znużeniu odbiorcy. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję wzbogacać i rozszerzać słownictwo tak, aby treść komunikatów była jak najbardziej atrakcyjna dla odbiorców. Warsztaty obejmować będą również dobór odpowiedniej argumentacji, szczególnie w sytuacji porozumiewania się z tzw. trudnymi odbiorcami.

Procedura szkolenia:

Wykład, dyskusja, ćwiczenia i gry interaktywne.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Wszystkich chętnych chcących ulepszać swoje umiejętności komunikacyjne.

Czas trwania szkolenia:

8 godzin.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

12 osób