Cel szkolenia:

szkolenie zapoznaje uczestników ze współczesnym ujęciem problematyki konfliktów interpersonalnych, a szczególnie zwraca uwagę na umiejętności rozpoznawania oznak konfliktów w grupie, przebieg sytuacji konfliktowej i daje wiedzę, jak praktycznie rozwiązywać konflikty.

Treść szkolenia:

omówione zostaną następujące zagadnienia dotyczące konfliktów interpersonalnych:

 • fazy rozwoju konfliktów,
 • rodzaje konfliktów,
 • iluzje dotyczące konfliktów,
 • sposoby dochodzenia do skutecznych rozwiązań konfliktów (metoda 4 kroków).

  Przedstawiony zostanie także kwestionariusz psychologiczny, umożliwiający rozpoznanie własnych strategii rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy będą mieli możliwość stworzenia własnych rozwiązań hipotetycznych sytuacji konfliktowych (gra psychologiczna).

  Procedura szkolenia:

  wykład, dyskusja, warsztaty (praca w grupach), kwestionariusz psychologiczny.

  Szkolenie przeznaczone jest dla :

  kadry zarządzającej grupami pracowniczymi.

  Czas trwania szkolenia :

  6-8 godzin

  Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

  12 osób.