Cel szkolenia :

nabycie teoretycznych podstaw skutecznego negocjowania oraz doskonalenie umiejętności negocjacyjnych. Zwiększanie skuteczności negocjacyjnej oraz zdolności do wywierania wpływu na innych. Doskonalenie umiejętności przekonywania w grach negocjacyjnych.

Treść szkolenia :

uczestnicy zapoznają się ze:

 • stylami negocjowania,
 • cechami dobrego negocjatora,
 • fazami procesu negocjacyjnego,
 • trudnymi sytuacjami negocjacyjnymi,
 • podstawami skutecznej komunikacji i tworzeniem komunikatów perswazyjnych, wpływających na odnoszenie sukcesów w procesie negocjowania.Uczestnicy będą mieli również możliwość zmierzenia własnej aktywności komunikacyjnej, poznania swego stylu negocjowania oraz praktycznego zastosowania wiedzy o negocjacjach w ćwiczeniach i grach negocjacyjnych.

  Procedura szkolenia :

  wykład, dyskusja, ćwiczenia, gry perswazyjne i negocjacyjne, skala psychologiczna.

  Szkolenie przeznaczone jest dla :

  kadry kierowniczej i menadżerskiej oraz pracowników wszystkich szczebli chcących doskonalić swe umiejętności negocjacyjne.

  Czas trwania :

  8 godzin

  Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

  12 osób.