Opis szkolenia:

szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza część poświęcona jest omówieniu zagadnień związanych ze stresem, w części drugiej uczestnicy będą mieli możliwość poddania się treningowi antystresowemu (relaksacyjnemu).

Cel szkolenia:

Część pierwsza szkolenia pozwala na zdobycie wiedzy na temat stresu i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Część druga (trening antystresowy) daje możliwość nauki technik i ćwiczeń relaksacyjnych, umożliwiających obniżanie stresu. Po zakończeniu obu części szkolenia możliwa jest indywidualna konsultacja uczestników na temat własnych sposobów radzenia sobie ze stresem.

Treść szkolenia:

W części pierwszej przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

 • co to jest stres,
 • rodzaje sytuacji stresowych,
 • mity (błędne poglądy) rozpowszechniane na temat stresu,
 • charakterystyka działania w sytuacjach stresowych,
 • rodzaje strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych.Uczestnicy zidentyfikują stosowane przez siebie strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych (kwestionariusz psychologiczny).

  W części drugiej zaprezentowane zostaną ćwiczenia indywidualne i zespołowe, pozwalające na niwelowanie stanów napięcia, wyciszania organizmu, pozytywną integrację jednostek z grupą.

  Procedura szkolenia:

  wykład, dyskusja, rozwiązywanie kwestionariusza, ćwiczenia warsztatowe, ćwiczenia relaksacyjne (niezbędne będą odpowiednie stroje do ćwiczeń, to jest: podkoszulki, luźne swetry i spodnie oraz karimata dla każdego uczestnika).

  Szkolenie przeznaczone jest dla:

  personelu wszystkich szczebli, a w szczególności dla pracowników narażonych na nadmierne przeciążenia.

  Czas trwania szkolenia:

  2 dni po 8 godzin (razem 16 godzin), szkolenie może mieć charakter wyjazdowy.

  Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

  12 osób.