Cel szkolenia:

Każda osoba funkcjonująca w społeczeństwie poddawana jest szeregowi wpływów ze strony innych ludzi. Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z tego rodzaju wpływami, przedstawienie możliwości, jak samemu skutecznie wpływać na innych oraz nauka obrony przed niechcianymi wpływami.

Treść szkolenia:

Uczestnicy zapoznają się z uwarunkowaniami społecznymi (teoria wpływów) i rodzajami wpływów społecznych, np. z zasadą wzajemności i konsekwencji. Omówione zostaną także rodzaje wpływów międzygrupowych, np. czy i na ile mniejszość może wpływać na większość oraz stosowane powszechnie metody ingracjacji. Duży nacisk zostanie położony na umiejętności rozpoznawania i obrony przed tzw. wpływami niesprawiedliwymi oraz umiejętnością asertywnej odmowy. Uczestnicy będą mogli wzbogacić swą wiedzę na temat własnych kompetencji społecznych i asertywności, rozwiązując kwestionariusze psychologiczne oraz doskonaląc omówione wcześniej umiejętności w części warsztatowej.

Procedura szkolenia:

Wykład, dyskusja, warsztaty – scenki, ćwiczenia w grupie, kwestionariusze psychologiczne.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Osób chcących doskonalić umiejętności społeczne, szczególnie dla pracowników poddawanych dużej presji ze strony otoczenia np. dla pracowników działu obsługi klienta.

Czas trwania szkolenia:

8 godzin.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie:

12 osób.