PKB 2018 MAN STARACHOWICE KONFERENCJA

PROGRAM  VII KONFERENCJI PKB

PRAKTYCZNA KULTURA BEZPIECZEŃSTWA PKB 2018

STARACHOWICE Hotel „EUROPA” ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM (stan na dzień 17.08.2018r)

środa 26.09.2018

8.00

Zbiórka  przed Hotelem Europa

 Starachowice ul. Radomska 76a

+48 41 276 78 00 27-200 Starachowice

8.30

Wizyta w MAN BUS STARACHOWICE

ul. 1 Maja 12

27-200 Starachowice

Wejście na teren MAN tylko dla osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w wizycie referencyjnej fabryki. Uczestnicy otrzymają informację o koniecznych środkach ochrony indywidualnej, jakie musza posiadać ze sobą.

14.00

OBIAD – HOTEL

15.00

Przywitanie  i Prezentacja uczestników

[P. Szczepański; F. Biel]

16.00

[CASE STUDY]

Dobre Praktyki wdrożone w firmie MANBus w Starachowicach

Prezentacja i dyskusja na temat wizyty w zakładzie

[Damian Sapek, MANBus"]

17.30

[Safety Tools]

Szybka ocena kultury bezpieczeństwa w Twojej organizacji.

25 praktyk BBS „must have”

 [P. Szczepański, QES ]

18.00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

19.00

KOLACJA UROCZYSTA

 

 

czwartek 27.09.2018

09.00

[Case Study]

Wdrażanie programu prozdrowotnego w MANBus (Ergonomia)

[Damian Sypek, MANBus]

[Maciej Zdrodowski, Medicover]

10.30

[Wymagania prawne]

Substancje niebezpieczne w środowisku pracy

[Paweł Szczepański, QES]

11.30

Przerwa kawowa

11.45

[CASE STUDY]

Zarządzanie wprowadzaniem przez wykonawców substancji niebezpiecznych

[Renata Lechowicz, Danone]

12.30

[WARSZTATY]

Optymalizacja zarządzania substancjami niebezpiecznymi. Wypracowywanie najlepszych rozwiązań. Cykl życia używanych substancji chemicznych w organizacji.

[Paweł Szczepański, QES]

[Renata Lechowicz, Danone]

13.15

[WAŻNE]

Uczulenia na Środki Ochrony Indywidualnej

[Andrzej Wieder, Ejendals]

14.00

Przerwa obiadowa

15.00

[WARSZTATY]

Bezpieczna praca na wysokości

[Andrzej Hodyr, Akala Faraone]

17.00

[CASE STUDY]

ISO 45001 – pierwsze praktyczne doświadczenia

[DNV GL]

18.00

Zakończenie II Dnia

19.00

KOLACJA GRILOWA

 

 

piątek 28.09.2018

09.00

[Safety Tools]

Aplikacje do zarządzania podwykonawcami

[Fabian Biel, SafetyMedia"]

9.30

[CASE STUDY]

Dobre Praktyki  Kultury Bezpieczeństwa

Przemysł elektrotechniczny

[Elda Elektra Joanna Ficińska]

10.15

[CASE STUDY]

Dobre Praktyki  Kultury Bezpieczeństwa

TURKUSOWA ORGANIZACJA a BHP

GOODFOODMOOD

[Duni Dorota Stachowiak]

11.00

Przerwa kawowa

11.15

DOBRE PRAKTYKI

WOLNY PANEL

12.00

DOBRE PRAKTYKI

WOLNY PANEL

12.45

Panel Dyskusyjny na zakończenie konferencji

[Fabian Biel]

13. 00

Przerwa Obiadowa

14.00

Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów

[WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI]

Nowoczesne technologie stosowane w SOI – pokazy firmy Ejendals

Urządzenia wspomagające prace na wysokości – pokazy firmy Akala Faraone

Wirtualna rzeczywistość – pokazy firmy Iturri

Giełda wymiany idei – prezentacja przez uczestników materiałów szkoleniowych (filmy, grafiki, plakaty, formularze, ulotki itp.)