PKB 2017 Łódź KONFERENCJA

PROGRAM  VI KONFERENCJI PKB

PRAKTYCZNA KULTURA BEZPIECZEŃSTWA PKB 2017

Łódź Hotel „CAMPOVERDE” Grabińska 43, 92-780 Łódź

UWAGA

PROGRAM KONFERENCJI JEST ROZBUDOWYWANY W MIARĘ NAPŁYWAJĄCYCH ZGŁOSZEŃ OD UCZESTNIKÓW

 

środa 27.09.2017

9.30

Zbiórka  przed Hotelem „CAMPOVERDE” Grabińska 43, 92-780 Łódź

10.00

Wizyta w ABB ul. Aleksandrowska 67/93

Wjazd na teren ABB tylko autobusem na podstawie wcześniej przygotowanej listy uczestników. Uczestnicy powinni posiadać  jako środki ochrony Indywidualnej własne buty z noskiem. Uczestnicy otrzymają listy kontrolne, które posłużą do identyfikacji odstępstw i zagrożeń

12.30

Obiad

13.30-14.30

Spotkanie ze służbami BHP ABB

Podsumowanie wizyty.

Dyskusja na temat poczynionych podczas wizyty spostrzeżeń

14.30-15.00

Powrót autokarem do ośrodka „CAMPOVERDE”

OŚRODEK „CAMPOVERDE

Rozpoczęcie  Konferencji

16.00

Przywitanie  i Prezentacja uczestników

[P. Szczepański; F. Biel]

16.45

Dobre praktyki Bezpieczeństwa w przemyśle elektrotechnicznym na przykładzie ABB.

[Jerzy Walczuk, ABB]

17.45

Dlaczego podejmujemy ryzyko ?

Test sytuacyjny „Safety First”

[P. Szczepański, QES Consulting ]

18.00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

19.00

UROCZYSTA KOLACJA


czwartek 28.09.2017

09.00

Dobre Praktyki Bezpieczeństwa

MAN Bus Sp. z o.o

[Sypek Damian]

10.00

WOLNY PANEL

11.30

Przerwa kawowa

11.45

Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących środków ochrony indywidualnej

[EJENDALS]

12.30

Pozostałe zmiany w regulacjach prawnych dotyczących BHP w 2016/2017 roku

[Paweł Szczepański, QES CONSULTING]

13.15

Problemy zdrowotne związane z pozycją siedzącą

[P. Piątek, ELEVODESK]

14.00

Przerwa obiadowa

15.00

PANEL DNV GL

Jak wdrożyć zmiany wynikające z  FDIS ISO 45001:2016 do OHSAS 18001 [DNV GL; Z. Wąsik]

16.00

Przerwa kawowa

16.15

WOLNY PANEL

17.15

Dlaczego podejmujemy ryzyko ?

EKSPERYMENT  „BOMBA”

[P. Szczepański, QES Consulting ]

18.00

Zakończenie II Dnia


piątek 29.09.2017

09.00

PANEL DNV GL -

[DNV GL; Z. Wąsik]

10.00

DOBRE PRAKTYKI BEZPIECZEŃSTWA

[R. Lechowicz, DANONE]

11.00

Przerwa kawowa

11.15

Jak „kopiować” dobre praktyki bezpieczeństwa do własnej firmy

[P. Rolewski, DuPont ]

12.15

Panel Dyskusyjny na zakończenie konferencji

[Fabian Biel]

13. 00

Przerwa Obiadowa

14.00

Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów