PKB 2018 MAN STARACHOWICE KONFERENCJA

PROGRAM  VII KONFERENCJI PKB

PRAKTYCZNA KULTURA BEZPIECZEŃSTWA PKB 2018

STARACHOWICE Hotel „EUROPA” ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice

UWAGA

PROGRAM KONFERENCJI JEST ROZBUDOWYWANY W MIARĘ NAPŁYWAJĄCYCH ZGŁOSZEŃ OD UCZESTNIKÓW

środa 26.09.2018

9.30

Zbiórka  przed Hotelem „EUROPA”

10.00

Wizyta w MAN Starachowice

Wejście na teren MAN. Uczestnicy powinni posiadać  jako środki ochrony Indywidualnej własne buty z noskiem. Uczestnicy otrzymają listy kontrolne, które posłużą do identyfikacji odstępstw i zagrożeń.

12.30

Obiad

13.30-14.30

Spotkanie ze służbami BHP MAN

Podsumowanie wizyty.

Dyskusja na temat poczynionych podczas wizyty spostrzeżeń

14.30-15.00

Powrót do Hotelu

Hotel EUROPA

Rozpoczęcie  Konferencji

16.00

Przywitanie  i Prezentacja uczestników

[P. Szczepański; F. Biel]

16.45

Dobre praktyki Bezpieczeństwa w przemyśle elektrotechnicznym na przykładzie MAN

[MAN]

18.00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

19.00

WIECZOREK DISCO

czwartek 27.09.2018

09.00

Dobre praktyki bezpieczeństwa – zaproszeni prelegenci

10.00

Dobre praktyki bezpieczeństwa – zaproszeni prelegenci

11.30

Przerwa kawowa

11.45

Dobre praktyki bezpieczeństwa – zaproszeni prelegenci

13.00

Dobre praktyki bezpieczeństwa – zaproszeni prelegenci

14.00

Przerwa obiadowa

15.00

PANEL DNV GL

NOWA NORMA ISO 45001

[DNV GL; Z. Wąsik]

16.00

Przerwa kawowa

16.15

Dobre praktyki bezpieczeństwa – zaproszeni prelegenci

17.15

Dobre praktyki bezpieczeństwa – zaproszeni prelegenci

18.00

ZAKOŃCZENIE II DNIA

19.00

UROCZYSTA KOLACJA

piątek 28.09.2018

09.00

Dobre praktyki bezpieczeństwa – zaproszeni prelegenci

10.00

Dobre praktyki bezpieczeństwa – zaproszeni prelegenci

11.00

Przerwa kawowa

11.15

Dobre praktyki bezpieczeństwa – zaproszeni prelegenci

12.15

Dobre praktyki bezpieczeństwa – zaproszeni prelegenci

13. 00

Przerwa Obiadowa

14.00

Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów