Szkolenia SCC prowadzimy od prawie 10 lat we wszystkich większych miastach w Polsce i Niemczech.

Prowadzimy dwa rodzaje szkoleń i egzaminów w tym zakresie:

1. Szkolenia i Egzaminy SCC -dokument 018 dla pracowników wykonawczych/liniowych

2. Szkolenia i Egzaminy SCC -dokument 017 dla kadry kierowniczej i menagerów

SZKOLENIA JEDNODNIOWE SCC

Od kandydatów podchodzących do egzaminu wymagane jest przedłożenie:

– kopii świadectwa (świadectwo, świadectwa ukończenia technikum zawodowego, liceum zawodowego lub studiów, tytułu czeladniczego lub mistrzowskiego) + tłumaczenia przysięgłego ww. świadectwa na język niemiecki

– zaświadczenia w języku niemieckim od dowolnego pracodawcy o przynajmniej rocznym doświadczeniu zawodowym w Niemczech.

Osoby z tej grupy traktowane są indywidualnie i w zależności od decyzji jednostki egzaminującej uczestniczyć będą w jedno lub dwudniowych szkoleniu. Prosimy o wcześniejszy kontakt, w celu przesłania nam faxem/ skanem posiadanych dokumentów, aby ustalić jakie szkolenie państwo będziecie musieli odbyć.

SZKOLENIA DWUDNIOWE SCC

W pozostałych sytuacjach – czyli braku jakichkolwiek lub odpowiednich dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż zawodowy u niemieckiego pracodawcy – kandydatów do egzaminu obowiązuje 16 – godzinne szkolenie (24h lekcyjne, organizowane jako dwudniowe). Kandydaci nie muszą posiadać żadnych dokumentów.

-NASZE CERTYFIKATY POSIADAJĄ AKREDYTACJĘ DAkkS I ZAWSZE SĄ UZNAWANE. Uwaga: Istnieją firmy konkurencyjne na rynku, wprowadzające klientów w błąd, co do uznawania certyfikatów SCC. Certyfikat akredytowany przez DAkkS jest zawsze uznawany!!!!

– Certyfikaty po szkoleniu i egzaminie są dostępne w ciągu 3-5 (trzech do pięciu) dni od daty egzaminu .

– Wyniki w ciągu 24 godzin od daty egzaminu.

Egzamin jest prowadzony przez akredytowaną przez DAkkS niemiecką jednostkę certyfikacyjną. Na certyfikacie znajduje się charakterystyczne logo SCC oraz DAkkS potwierdzające oryginalność i uznawalność certyfikatu.

W przypadku zainteresowania wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

UWAGA !!! Jeśli zgłaszają Państwo na szkolenie grupę – zniżki. Kilku uczestników może zaproponować dowolne miasto w Polsce – postaramy się dla Państwa zrobić szkolenie właśnie w tym mieście. Propozycję taką można zgłosić do nas telefonicznie. Jeśli jesteś pracodawcą i masz grupę 10 osób – zrobimy dedykowane szkolenie dla Twoich pracowników- skontaktuj się z nami !. (tel: 12 3450411)

Szkolenie dwudniowe 950zł brutto

Szkolenie jednodniowe 650zł brutto

Cena obejmuje: szkolenie, egzamin, materiały, certyfikat, ewentualny egzamin poprawkowy

Dodatkowo można dokupić paszport bezpieczeństwa 40zł

lub

Pomarańczowy paszport bezpieczeństwa : 50 zł

 

5. Program Szkolenia SCC :

 • A: Temat: Wymogi prawne prawa niemieckiego
 • B: Temat: Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka
 • C: Przyczyny wypadków, zapobieganie wypadkom i postępowanie powypadkowe
 • D: Bezpieczeństwo, zachowanie pracowników i kultura BHP
 • E: Organizacja pracy
 • F: Wymagania dotyczące miejsca pracy
 • G: Postępowanie na wypadek awarii/ katastrofy
 • H: Materiały niebezpieczne
 • I: Zagrożenia pożarowe i ochrona przez wybuchem
 • J: Maszyny i urządzenia w miejscu pracy
 • K: Procesy pracy (technologie budowlane)
 • L: Elektryczność i promieniowanie
 • M: Organizacja miejsca pracy