Cel :

Opracowanie wzorów procedur systemowych oraz doradztwo związane z wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i Środowiskowego lub i Jakością w oparciu o wymagania ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 lub PN-N- 18001 lub SCC petro (VCA petro) wraz z integracją z istniejącą dokumentacją.

Opracowanie przykładowych zapisów systemowych, wynikających z tych procedur.

Sposób wykonania usługi :

KONSULTACJE w trakcie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w oparciu o wymagania wybranej normy, OBEJMUJĄCE:

  1. Analizę istniejącej dokumentacji systemowej (dowolnej, dokumentacja istniejąca, polecenia, decyzje, nakazy, zarządzenia wewnętrzne, instrukcje). AUDYT ZEROWY.
  2. Doradztwo w zakresie sposobu wdrożenia określonych praktyk bezpieczeństwa pracy oraz jakości.
  3. Przygotowanie propozycji najistotniejszych procedur systemowych, zgodnych z wymaganiami normy.
  4. Wykonanie przykładowych zapisów systemowych wynikających z wszystkich procedur systemu zarządzania.
  5. Przeprowadzenie 1 audytu oceniającego poziom wdrożenia ( przed certyfikacją) oraz przygotowanie na tej podstawie wskazówek do poprawy.
  6. Przeprowadzenie szkolenia osób uczestniczących (ze strony Klienta) we wdrożeniu po stronie Klienta.
  7. Uczestniczenie w audycie Certyfikacyjnym po stronie Klienta.

Efekty realizacji usługi :

Przygotowanie dokumentacji klienta oraz pracowników klienta do audytu certyfikacyjnego. Zbudowanie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania.

Czas realizacji usługi:

od 1,5 do 3 miesięcy.