Cel szkolenia:

Podstawy teoretyczne związane z zagadnieniami ochrony przeciwporażeniowej w obiektach niskiego napięcia.

 

Treść szkolenia:

 1. Akty normatywne dotyczące projektowania, budowy i badań technicznych środków ochrony przeciwporażeniowej w obiektach niskiego napięcia.
 2. Podstawowe zasady ochrony przed porażeniem elektrycznym.
 3. Struktura i środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia.
 4. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim).
 5. Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim).
 6. Zakres zastosowania środków ochrony.
  • Ochrona przez samoczynne wyłączanie zasilania.
  • Wymagania wspólne dla układów TN, TT i IT.
  • Samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie w układach.
  • Samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie w układach TT.
  • Rola uziemień ochronnych układów TN w ograniczaniu zagrożenia porażeniowego w instalacjach, gdy uszkodzenie występuje poza instalacją.
  • Wykonanie uziemienia głównej szyny uziemiającej instalacji elektrycznej w budynku.
  • Połączenia wyrównawcze w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia.

7.   Techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej w liniach niskiego napięcia.

  • Ochrona podstawowa.
  • Ochrona przy uszkodzeniu.
  • Uziemienia ochronno-funkcjonalne (ochronno-robocze) w sieciach TN i TT.
  • Łączenie uziemień niskiego i wysokiego napięcia.

Procedura szkolenia:

 • Wykład, prezentacje.

Kurs przeznaczony dla:

 • Szkolenie dedykowane jest dla pracowników związanych z zagadnieniami ochrony przeciwporażeniowej w obiektach niskiego napięcia.

Czas trwania szkolenia:

 • Program szkolenia obejmuje 8 godzin wykładowych.