Nazwa firmy: QES Consulting sp. z o.o.

NIP: PL 945-217-32-58

Dane Firmy do fakturowania: QES CONSULTING sp. z o.o. ul. Białoprądnicka 33 C, 31-221 Kraków

 

Adres Biura: ul. Białoprądnicka 33 C, 31-221 Kraków

Adres do korespondencji: ul. Białoprądnicka 33 C, 31-221 Kraków

 

Numer konta złotowego (waluta PLN): (IBAN) PL 78 1140 2004 0000 3802 7926 2537

Numer konta walutowego (waluta EURO):(IBAN)PL 51 1140 2004 0000 3112 0980 4057

SWIFT CODE: BREXPLPWMBK

Bank prowadzący rachunek: MBank

 

KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001014625